arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljö- och energisystem – inriktning bioenergi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Miljö- och energisystem är en tvärvetenskaplig avdelning vid Institutionen för teknik och samhälle.

Vi är runt 30 anställda och sitter i nyrenoverade lokaler i V-huset på LTH Campus. Våra ämnen inbegriper att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Vi söker nu en postdoktor inom bioenergiområdet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten tillsätts inom ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten inom programmet Bio+. Huvudämnet är systemövergripande forskning kring samspelet mellan biobaserade lösningar och andra samhällssektorer för ett hållbart och biobaserat samhälle och för att nå de svenska energi- och klimatpolitiska målen 2050.

Arbetsuppgifter

Projektet som helhet ska via ett integrerat arbetssätt utveckla ny interdisciplinär systemanalysbaserad metodik där tekno-ekonomiska, ekologiska/klimatmässiga och samhällsvetenskapliga kritiska faktorer sammanvägs. [SW1] 

Du kommer att arbeta med analyser av politiska styrmedel och andra styrsystem, nationella och inom EU, förändringar i beteenden och konsumtionsmönster som direkt eller indirekt påverkar tillgång och efterfrågan på biobaserad energi och produkter i ett tidsdynamiskt perspektiv till 2050. Metoder som kan bli aktuella för dig att använda är policyanalys, diskursanalys, scenarioanalys via fördjupade litteraturstudier och intervjustudier. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara aktuella.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla ens självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet och enligt projektplan.
- Praktiskt projektledning.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Aktiv sökning av extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, eftersom projektet fokuserar på det svenska energisystemet och inkluderar kontakter, intervjuer och samarbeten med nationella aktörer inom olika relevanta områden och på olika nivåer vilket förutsätter svenska som projektspråk.
- Du ska ha kunskaper i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder inom miljö-, energi- och klimatforskning och gärna med koppling till bioenergiområdet

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av fördjupad forskning inom bioenergiområdet.
- Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att samarbeta interdisciplinärt och systemanalytiskt samt förmåga att lära sig nya verktyg om behovet uppstår.
- Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder.
- Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på svenska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning till