arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i matematik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att vara inriktad mot icke-linjära partiella differentialekvationer.

Tjänsten är kopplad till ERC-projektet 3DWATERWAVES, som handlar om matematiska modeller för vattenvågor och stationära ideala flöden med vorticitet i tre dimensioner. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att analysera dessa modeller med hjälp av metoder från icke-linjär funktionalanalys (lokal och global bifurkationsteori, spektralteori, variationskalkyl, Nash-Moser-iteration). Om intresse finns kan ett visst mått av undervisning också bli aktuellt (max 20%).

Kravprofil

Doktorsexamen i matematik krävs och skall ha erhållits (eller vara planerad att erhållas innan anställningens startdatum). Du ska ha väldigt goda kunskaper inom partiella differentialekvationer, helst med anknytning till fluidmekanik, fria ränder och/eller icke-linjära vågor. Du ska ha förmåga att planera och genomföra forskning på hög nivå och detta ska avspeglas i dina publikationer. Du ska vara motiverad, initiativrik, kunna arbeta självständigt och i grupp, samt vara uthållig.  Slutligen krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrund

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men hänsyn tas också till beskrivningen av din forskning och motivering till intresse för tjänsten. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla

- ett curriculum vitae med publikationslista
- en beskrivning av din forskning och motivering till intresse för tjänsten (max 3 sidor)
- kopia av examensbevis för doktorsexamen
- kopior av ev. övriga intyg/betyg som du önskar åberopa
- om möjligt en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen
- minst ett rekommendationsbrev som skickas direkt av brevskrivaren till erik.wahlen@math.lu.se med titel ”Letter of recommendation”.

Alla dokument ska vara i PDF.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Så snart som möjligt, helst senast 2020-09-01 Visstidsanställning