arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i matematik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Postdoktor i matematik med inriktning mot icke-linjära partiella differentialekvationer

Arbetsplatsen

Matematikcentrum har ca 130 anställda, varav 30 vid avdelningen Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad.

Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer, dynamiska system, harmonisk analys, operatorteori och komplex analys, differentialgeometri, algebra, beräkningsmatematik och numerisk analys, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att vara inriktad mot icke-linjära partiella differentialekvationer. Tjänsten är kopplad till projektet Från vattenvågor till fusion - matematisk analys av stationär strömning, med finansiering från Vetenskapsrådet. Projektet är inriktat på analys av en matematisk modell för stationär ideal strömning i tre dimensioner (Eulers ekvationer) med hjälp av metoder från icke-linjär funktionalanalys (lokal och global bifurkationsteori, spektralteori, variationskalkyl, Nash-Moser-iteration). Potentiella tillämpningar finns både inom vattenvågor och plasmafysik - speciellt inneslutning av plasman i fusionsreaktorer. Om intresse finns kan en del undervisning också ingå (max 20%).

Kravprofil

Doktorsexamen i matematik krävs och skall ha erhållits (eller vara planerad att erhållas innan anställningens startdatum). Du ska ha väldigt goda kunskaper inom partiella differentialekvationer, helst med anknytning till fluidmekanik, fria ränder, icke-linjära vågor och/eller mönsterbildning. Du ska ha förmåga att planera och genomföra forskning på hög nivå och detta ska avspeglas i dina publikationer. Du ska vara motiverad, initiativrik, kunna arbeta självständigt och i grupp, samt vara uthållig. Slutligen krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrund

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men hänsyn tas också till beskrivningen av din forskning och motivering till intresse för tjänsten. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla:

- ett curriculum vitae med publikationslista
- en beskrivning av din forskning och motivering till intresse för tjänsten (max 3 sidor)
- kopia av examensbevis för doktorsexamen
- kopior av ev. övriga intyg/betyg som du önskar åberopa
- om möjligt en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen
- minst ett rekommendationsbrev som skickas direkt av brevskrivaren till erik.wahlen@math.lu.se med titel ”Letter of recommendation”.

Alla dokument ska vara i PDF.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning