arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i marin geologi/mikropaleontologi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-12-10.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom den Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisning sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Det övergripande målet för detta projekt är att utveckla kalknannofossilens kvartära stratigrafi i centrala Arktis, med fokus på underexploaterade regioner som har bra potential för bevaring av kalk och därmed kalknannofossil. Ett annat mål är att förbättra paleoceanografiska rekonstruktioner av Arktis genom kvartärtiden samt att undersöka användbarheten hos gammal DNA för att identifiera regioner och tidsintervall där kokkolitoforer kan ha funnits, men vars skelettrester inte längre är bevarade i sedimenten.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Arbetsuppgifter

Den primära uppgiften är att självständigt dokumentera närvaro, frekvens samt taxonomi hos kalknannofossil i flera kvartära marina sedimentkärnor för Arktiska oceanen och integrera resultaten med andra biostratigrafiska och geokronologiska data. Du förväntas arbeta tillsammans med en bredare forskargrupp för att jämföra data från kalknannofossil med resultat från analyser av gammalt DNA. Andra forskningsmetoder beror på den sökandes ytterligare erfarenhet och intressen. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För fullständig beskrivning av bedömningsgrunder, se den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Matt O´Regan, matt.oregan@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • Personligt brev med uppgifter om
• varför du är intresserad av området/projektet i annonsen
 • vad som gör dig lämpad för projektet
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet 
 • Examensbevis
 • Egna publikationer som du önskar åberopa (max 5 filer)
Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat