arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i lungmedicin

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.

Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen:


I forskargruppen ”Luftvägarnas medfödda immunitet" vid Avdelningen för lungmedicin, bedrivs forskning inriktad på hur kronisk luftvägsinflammation (vid exempelvis KOL och astma) påverkar känsligheten för bakteriella luftvägsinfektioner. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av Arne Egesten och består av forskande personal och doktorander (både med preklinisk bakgrund och kliniskt verksamma läkare). Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven postdoktor på 100 % under perioden 2020-03-01 tom 2022-02-28.

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till moderna tekniker som exempelvis Bioplex, flerkanals Q-PCR och Biacore. Dessutom är vi ett nätverk av flera interagerande forskargrupper som delar en teknikplattform samt har regelbundna seminarier.

Arbetsuppgifter:


Postdoktorn kommer att ingå i ett projekt som avser studera hur det medfödda immunförsvaret i luftvägarna begränsar sjukdomsprogession vid lungtuberkulos. Arbetet utgår från hypotesen att individuella variationer i sjukdomsvulnerabilitet kan förklaras av varierande balans mellan pro-och anti-inflammatoriska mekanismer i lungorna och innebär;

- in vitro och in vivo modeller av tuberkulosinfektion
- design och planering av studier
- experimentellt arbete
- analays och sammanställning av experimentellea data
- författande av manuskript
- handledning av studenter och föredrag i samband med forskarseminarier

Kvalifikationer:

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:
 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.
Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- doktorsexamen inom relevant område (t ex medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande)
- breda kunskaper avseende immunsystemets funktion och tuberkulossjukdomens patofysiologi
- tidigare erfarenhet av att självständigt genomföra studier i murina modeller av tuberkolos, inklusive intratrakeal administration installation av tuberkolos-bakterier, samt immunmodulerande och antibakteriella ämnen
- kunskaper avseende farmakologin (farmakokinetik och farmakodynamik/ADME; "absorption, distribution, metabolism, and excretion") hos tuberkulosläkemedel på expert-nivå
- kunna genetiskt modifiera mykobakterier för att undersöka läkemedelskänslighet
- kunna handha HPLC, HPLC/mass-spektrometri; solid phase, liq-liq, precipitation) på självständig nivå
- självständigt kunna genomföra farmakometrik och modellering med användande av NONMEM, Simcyp, Berkely Madonna och liknande programvara.
- erfarenhet och färdigheter i cellbiologiska (till exempel cell- och bakterie-odling, flödescytometri), immunologiska och proteinkemiska metoder (till exempel ELISA, SDS-PAGE och western blot)

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande för anställningen är:

• erfarenhet av Biacore, Bioplex och Q-PCR 
 • dokumenterad utbildning inom experimentell metodik 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett
CV samt examensbevis.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning