arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Large Eddy Simulations av atmosfärens gränsskikt

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-21.

Vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med fem andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter viktiga för klimatsystemet, och är även en partner i Swedish e-science Research Centre (SeRC), som utvecklar utnyttjande av datorstödd forskning.

Projektbeskrivning

Visionen i detta projekt är att förfina Large Eddy Simulation tekniken för att studera atmosfäriska gränsskikt, speciellt för väldigt beräkningstunga problem som att simulera dygnscykeln med väl upplöst turbulens både natt och dag. I projektet avser vi att beakta alla numeriska aspekter, inkluderande det nedre gränsvillkoret, med målet att koden ska effektivt kunna utnyttja exascale datorer.

Anställningen är inom ett projekt finansierat av the Swedish e-science Research Centre som är ett samarbete mellan Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, institutionen för Mekanik, KTH, Tillämpad matematik, Linköpings universitet och Rossbycentret på SMHI.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi, datorvetenskap, strömningsmekanik, tillämpad matematik eller annat relevant äm­ne krävs.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningen baseras på forskningsmeriter. Erfarenhet av tillämpning av LES och/eller modellutveckling är speciellt meriterande. Doktorander kan söka innan disputationen, men en doktorsexamen är nödvändig för anställning.

Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skrift­ligt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde vintern/våren 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gunilla Svensson, gunilla@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.