arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kvantmaterial för detektion av mörk materia

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

vid Nordita och Oscar Klein Centre. Sista ansökningsdag: 2020-09-15.

Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det samägs av KTH och Stockholms universitet. Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik. För mer information besök www.nordita.org.

Oscar Klein Centre är värd för forskningsgrupper från både Stockholms universitet och KTH. OKC har en bred profil inom teoretisk och experimentell kosmologi och astropartikelfysik. För mer information besök okc.albanova.se.

Projektbeskrivning

Vi har en öppen anställning inom den teoretiska kondenserade materiens fysik. Fokus för denna anställning kommer att ligga på sökandet efter kvantmaterial och kvantsensorer för detektion av lätt mörk materia. Den rektryerade postdoktorn ska ha kunskaper inom kvantmaterial och kvantsensorer, med mål att utveckla möjliga mekanismer och detektionstekniker för sub-GeV-detektion av mörk materia och av axioner. Anställningen omfattar dels teoretiskt arbete med modellering av material och deras samspel med mörkmateriapartiklar, dels ett samarbete med den experimentella högenergifysikgruppens arbete med kvantsensorer. Anställningen är en del av det nyligen tilldelade Vetenskapsrådets forskningsmiljöbidrag för Detektion av mörk materia-axioner på himlen och i labbet (AxionDM).

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar genomförandet av ett starkt forskningsprogram och samarbete med kollegor och besökare vid Nordita, Stockholms Universitet, KTH, Uppsala Universitet, och på annat håll i de Nordiska länderna. Den rekryterade postdoktorn kommer att tillbringa mycket av sin tid vid Nordita, SU och KTH för att bygga relationer med forskargrupperna i kondenserade materians fysik, astrofysik och högenergifysik. Den rekryterade postdoktorn kommer även vara en del av Oskar Klein Centre i Stockholm, en rik forskningsmiljö med över 100 forskare som arbetar med både experimentell och teoretisk fysik inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid både SU och KTH, inom vilket Vetenskapsrådets forskningsmiljö AxionDM är placerat.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd vid tiden för tillträdet, och högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och förmågan att utföra forskning i en tvärvetenskaplig miljö.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde 2020-11-16 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Alexander V. Balatsky, avb@nordita.org.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat