arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kromatinbiokemi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2019-11-26.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakultetetn vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Anställningen utlyses för verksamhet i Professor Mattias Mannerviks forskargrupp. Forskargruppen bedriver forskning inom epigenetik och kromatinreglerande proteiner i Drosophila. Kromatinreglering och post-translationella modifieringar av histoner bidrar till att skapa celltyp specifika genreglerings nätverk och epigenetisk kontroll av utveckling hos djur. Projektet benämns som; Identifiering av proteiner som medierar funktioner av histon acetylering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår användning av biokemiska och biofysiska metoder som kombineras med genomiska och genetiska metoder i Drosophila melanogaster för att utreda funktionen av histon modifieringar under utveckling.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och relevant expertis för anställningen. Doktorsexamen är företrädevis avlagd inom biokemi, biofysik eller molekylär- cell- eller utvecklingsbiologi. Den sökande bör ha en betydande bakgrund inom biokemi/experimimentell biologi. Starkt meriterande är erfarenhet av forskning efter doktorsexamen och uppvisane av produktivitet inom forskning i detta eller närliggande forskningsfält. Vidare efterfrågas expertis inom protein kromatografi, fluorescence spektroskopi, isotermal titrerings kalorimetri, cirkulär dikroism spektroskopi och andra metoder för att detektera protein-DNA interaktioner. Den sökande är resultatinriktat, ambitiös samt innegar mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, då institutionen är en internationell forskningsmiljö.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mattias Mannervik, tfn 08-16 15 65, mattias.mannervik@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.