arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kolcykelmodellering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

ICOS Kolportalen (Carbon Portal, CP), tillsammans med ICOS Tematiska Centra, huvudkontoret och det vetenskapliga gemenskap, utvecklar operativa produkter och tjänster som bygger på ICOS-observationer och som analyserar tillståndet av kolbalansen i Europa.

Dessa dataprodukter och tjänster är byggda kring senaste datormodeller som ska anpassas för att användas på Carbon Portal. Resultatet av dessa modelltillämpningar används för att informera forskare, beslutsfattare och allmänheten.

Arbetsuppgifter

Huvudarbetsuppgifterna för postdoktor är att bedriva forskning. Ingen undervisningen kommer att ingå under denna period. Tjänsten ska innehålla möjlighet till fyra veckors utbildning i pedagogik och lärande i högre utbildning.

Postdoktorn ska utföra följande uppgifter:


- konfigurera och använda sig av så kallade regionala atmosfäriska inversionsmodeller för CO2 
- Utveckla användarvänliga gränssnitt som styr de regelbundna modelluppdateringarna och analyserar dataprodukterna, riktade till vetenskaper, allmänheten och beslutsfattare.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Utmärkta programmeringsfärdigheter i Fortran, R och Python.
- Färdigheter i hantering av big-data och FAIR-principerna.
- Kompetens inom kolcykel och kolbalans processer för att bestämma de naturliga flödena av koldioxid.
- Erfarenhet av inversionsmodelleringsramverk som Carbontracker, LUMIA eller Flexinvert.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse i två år Visstidsanställning till