arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kognitiv hörselvetenskap (minst en)

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som
Postdoktor i kognitiv hörselvetenskap
med placering vid Avdelningen för handikappvetenskap

Vid Avdelningen för handikappvetenskap (AHV) bedrivs banbrytande teoridriven forskning inom handikappvetenskap utifrån ett neurovetenskapligt och kognitivt perspektiv. Forskningen utförs i huvudsak på grupper med hörselnedsättning/dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD) och intellektuell funktionsnedsättning. Vår forskning har särskilt fokus på kommunikation, kognition och olika former av språk, talade såväl som skrift- och teckenbaserade. Vi studerar både barn- och vuxenpopulationer. Forskningen utgår ofta från en kvantitativ ansats, där vi genom experiment eller korrelationsstudier söker beskriva beteendemässiga, kognitiva och neurala mekanismer.

Spjutspetsforskning inom kognitiv hörselvetenskap bedrivs vid Linnécentrum HEAD (https://liu.se/linnecentrum-head/) som ligger under Institutet för handikappvetenskap (IHV; https://liu.se/ihv/), där avdelningen samarbetar med Örebro universitet och Jönköping University.

Som avdelning har vi över åren varit framgångsrika att dra till oss externa forskningsmedel; ansökningsarbetet bygger ofta på samarbeten mellan kompletterande kompetenser, internt såväl som med externa partners från våra omfattande nätverk. Vi hoppas nu att du vill bli del av vår framgångsrika forskningsmiljö och bidra med din kompetens för att stärka den ytterligare.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställningen är inriktad mot kognitiv hörselvetenskap och är placerad inom Linnécentrum HEAD. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att analysera befintliga tvärsnitts- och longitudinella data från databaser så som UK Biobank, Betula-studien om kognitivt åldrande samt vår egen N200 databas om åldrande, hörselnedsättning och kognition. I samråd med handledare kommer det också finnas möjlighet för innehavaren av denna anställning att planera och genomföra hjärnavbildningsstudier. Avdelningen har en egen EEG-utrustning och etablerade samarbeten kring hjärnavbildning, lokalt med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) samt nationellt med Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) och Swedish National Facility for Magnetoencephalography (NatMEG). Innehavaren av anställningen ska uppvisa doktorsexamen inom ett ämne av relevans för handikappvetenskap och uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i statistisk bearbetning av stora datamängder. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i att samla in och analysera data från hjärnavbildningsstudier. Dokumenterad skicklighet i experimentell design och programmering är också särskilt meriterande. Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att genomföra studier med deltagare med funktionsnedsättning samt dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i psykologi, audiologi, specialpedagogik, logopedi eller handikappvetenskap. Ett krav är att innehavaren behärskar engelska i tal och skrift.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse. 

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 augusti 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Intervjuer är planerade att hållas i första hand den 4 september.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Emil Holmer, avdelningschef

013-282046

emil.holmer@liu.se


Mary Rudner, Professor

013-282157

mary.rudner@liu.se


Jerker Rönnberg, Professor

013 - 28 21 07

jerker.ronnberg@liu.se


Karin Saindon Jarheden, HR-partner

013-28 47 55

karin.saindon.jarheden@liu.se