arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kemisk ekologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Institutionen för Växtskyddsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, rekryterar en postdoktor för att undersöka doftreceptorer och kopplade olfaktoriska medierade beteenden hos insekterna Cydia pomonella och Drosophila suzukii.

Institutionen för Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation som omfattar enheterna för kemisk ekologi, resistensbiologi och integrerat växtskydd, som ger utmärkta möjligheter för starkt forskningssamarbete inom och utanför avdelningsområdet. Forskningsinsatserna vid institutionen riktar sig till både grundläggande och tillämpad forskning. Tillämpad växtskyddsforskning utförs i samarbete med industrin och fokuserar främst på utvecklingen av miljömässigt hållbara skadedjurs- och sjukdomsbekämpningsstrategier för jordbruk och trädgårdsodling.

Projekt:

Cydia pomonella och Drosophila suzukii är taxonomiskt olika insekter som båda orsakar skador på trädgårds fruktprodukter, äpplen respektive bär. Båda insekter finns i Sverige och i hela Europa.

Arbetsuppgifter:

Den rekryterade postdoktorn förväntas organisera och genomföra experiment oberoende, att hjälpa upprättandet av en heterolog uttrycksmetod baserad på HEK-celler och att skriva vetenskapliga artiklar för presentation och publicering. Vetenskapligt nätverk och kommunikation med intressenter är en del av uppdraget.

Kvalifikationer:

Anställningen är avsedd för en junior forskare och ska ha expertis inom molekylärbiologi och heterologa cellkulturuttrycksanalyser samt djup kunskap om hortikulturella skadeinsekter. Den ideala kandidaten har en publikationslista i kloning av kemosensoriska receptorer och deras funktionella karakterisering genom användning av HEK-celler. Dessutom är erfarenhet av att arbeta med insekter, inklusive insekts doftfysiologi (elektroantennogram och enstaka sensilluminspelning) och/eller beteendeanalyser viktiga kvalifikationer för denna position.

Placering:

Alnarp och Schweiz

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning (ALVA) max 2 år samt URA 1 år

Omfattning:

100%

Tillträde:

2019-12-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-11-20.
Intresserade kandidater för tjänsten ska bifoga ett CV, ett personligt brev som förklarar deras kvalifikationer och deras forskningsintressen (max. 2 sidor) samt ett referensbrev tillsammans med kontaktinformation till referenserna.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.