arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i kemisk ekologi inom nGCICE

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för växtskyddsbiologi, avdelningen för Kemisk ekologi, utlyser en postdoctjänst i kemisk ekologi inom nGICE. Postdocen ska utföra beteende-, ekologiska och neurofysiologiska studier kopplade till hur insekters värdväxtval påverkas av framtida miljö- och klimatförändringar.

Avdelningen för kemisk ekologi har en lång tradition av forskningsstudier på insekters värdväxtval. Särskilt fokus har funnits på att undersöka hur tidigare erfarenheter och feonotypisk plasticitet påverkar beteenden, ekologiska interaktioner och underliggande neurofysiologiska mekanismerna som styr beteendet.

Max Planck Centret, next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE), är ett formellt samarbete mellan SLU, Lunds Universitet och Max Planck Institutet (MPI) i Jena, Tyskland. Målet med nGICE är att öka vår förståelse för hur globala klimatförändringar påverkar insekternas ekosystemtjänster, utbredningen av invasiva insektsarter och spridningen av sjukdomsvektorer i Europa, genom analys av insekternas doftkommunikationssystem.

Detta projekt kommer att studera hur klimatförändringar och föroreningar kopplade till den anthropocenska epoken påverkar det doftstyrda valet av värdväxt hos nattfjärilen, Spodoptera littoralis. Målet är att undersöka hur framtida miljöbetingelser kommer att påverka avgivningen och sammansättningen av dofter från ett urval av värdväxter för S. littoralis. Vidare är målet att undersöka hur sådana förändringar påverkar insektens beteenden, både den nedärvda prefernshierarkin mellan olika växter och hur erfarenhet genom fenotypisk plasticitet förändrar denna. Slutligen kommer de underliggande doftstyrda neurofysiologiska mekanismer som styr värdväxtvalet studeras. Försöken kommer bilda en bas för att förutsäga förändringar i utnyttjande av olika värdväxter och hur utbredningen av S. littoralis och andra skadegörare kommer att förändras.

Arbetsuppgifter:

Projektet kommer att kartlägga hur doftavgivningen från olika värdväxter påverkas av klimatförändringar och föroreningar kopplade till den antropocenska epoken. Effekter på beslutsprocessen vid värdväxtvalet kommer att studeras i beteendeförsök där insekter får tillgång till växter som utsatts för olika klimatförhållanden och föroreningar. Vidare kommer vi att undersöka hur progosticerade framtida miljö- och klimatförhållanden påverkar värdväxter på olika sätt och därmed förändrar insekters utveckling på växterna, samt hur detta påverkar ekologiska interaktioner. Neurofysiologiska experiment kommer att utföras vid MPI i Jena för att undersöka effekter på detektion och integrering av doftsignaler baserat på ovanstående studier.

Kvalifikationer:

Den framgångsrika kandidaten ska ha en PhD i biologi, helst med inrikning på ekologi. Erfarenhet av beteendeförsök och ekologiska studier är en stark merit. Vidare kommer erfarenhet av kemisk ekologi och neurofysiologiska studier vara meriterande. Hen ska skriva och tala flytande engelska, samt ha mycket bra kommunikationsfärdigheter. Kandidaten ska trivas att arbeta i grupp, samt ha förmågan att arbeta enskilt för att föra vår forskning framåt.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

2 års postdoktortjänst

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 januari 2021

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-30.

Ansökan måste innehålla: (1) CV, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, (3) uttalande om vetenskapliga intressen, samt (4) kontaktinformation till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Lönerevision.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat