arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i jämförande miljöpolitik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-05-31.

Projektbeskrivning

Postdoktorn är del av det fyraåriga forskningsprojektet “The Great Green Transformation-Politics, Markets, and Civic Society in the Anthropocene [GREENTRANS]. Projektet finansieras av Marcus och Marianne Wallenbergs fond och leds av Professor Andreas Duit i samarbete med Professor Aseem Prakash (University of Washington) och Professor Thomas Bernauer (ETH Zürich) Projektet syftar till att kartlägga, förklara och förstå konsekvenserna av hur olika samhällen har svarat på miljöproblemens utmaningar i ett longitudinellt och jämförande perspektiv. För att uppnå dessa syften behövs ny och bättre data. GREENTRANS-projektet kommer att samla in och göra tillgänglig en ny databas som innehåller samhällsvetenskapliga nyckelvariabler inom tre områden: miljöpolitik, marknader samt civilsamhället för ett urval av 100 länder för perioden 1970-2020. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter inom ramen för anställningen är i första hand forskningsrelaterade och innefattar datainsamling, analys och spridning av resultat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Därtill förväntas postdoktorn delta i verksamheter inom ramen för forskargruppen EPPLE vid statsvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämne, gärna med en forskningsbakgrund i antingen miljöpolitik, jämförande politik, eller policystudier. Särskilt meriterande är erfarenhet av kvantitativ metod. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Anställningen utgörs av 80 procent forskning och 20 procent annan tjänstgöring, vanligtvis undervisning. Tillträde tidigast den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Andreas Duit, tfn 08-16 28 69, andreas.duit@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.