arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i intim hälsoteknik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  7 maj

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-05-07.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT, med cirka 190 anställda och 5000 studenter. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Denna postdoktorsanställning är inriktad mot Människa–datorinteraktion med fokus på intim hälsoteknik. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med Docent Airi Lampinen vid Stockholms universitet och även i nära samarbete med Docent Madeline Balaam vid Kungliga tekniska högskolan.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med bakgrund i data- och systemvetenskap med erfarenhet av kvalitativt fältarbete, inklusive intervjuer och deltagande observationer, samt kompetens i design och utformning av nya system som bidrar till förbättrad hälsa och sociala relationer. Forskningen har en interdisciplinär inriktning och bygger på de starka kopplingarna mellan Människa–datorinteraktion och samhällsvetenskaplig forskning. Postdoktorns huvudansvar innebär både empiriskt arbete och designarbete relaterat till tillit i amningsrelationer. Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp med omfattande internationella samarbeten. Förväntning är att forskaren kommer att presentera sitt arbete i internationella forum och tidskrifter, samt samarbeta med kollegor vid både SU och KTH.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Kandidater för denna anställning måste ha klarat steg 1 och steg 2 i Digital Futures postdoc fellowships utvärdering under våren 2021.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Airi Lampinen, tfn 073-280 76 06, airi@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb.

 Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Heltid