arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i internationella relationer med inriktning mot miljöpolitik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-03-15.

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Forskningsgruppen i internationella relationer (IR) strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Forskningen fokuserar på tre områden inom IR: internationell säkerhet, globala och regionala styrformer och global politisk ekonomi. Globala och regionala styrformer är ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och är väl förankrat vid institutionen. För mer information om institutionen se: www.ekohist.su.se.

Projektbeskrivning

Projektet Glokalisering av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatrisker är finansierat av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Syftet med projektet är att förstå orsakerna och effekterna av globala, integrerade styrmedel för lokal och nationell klimatanpassning, med särskilt fokus på processer i det globala syd. Projektet bidrar med nya insikter relevanta för svenska och globala akademiker, beslutsfattare och civilsamhällesaktörer, kring hur integrerade ansatser kan skapa synergier mellan hållbarhetsmål och bidra till en rättvis och legitim klimatanpassning. Projektet kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder såsom enkäter, tidsserieanalyser, semi-strukturerade intervjuer och jämförande fallstudier. Mer information om projektet kan du läsa här www.su.se/english/profiles/ldell-projects.

Arbetsuppgifter

Att bedriva forskning av hög kvalité som resulterar i publikationer i internationella tidskrifter inom områdena internationella relationer och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Mer specifikt, ska den anställda postdoktorn bidra till sammanställningen av en ny omfattande databas om klimatanpassning och globala styrningsinstitutioner, genomföra statistiska analyser såsom regressionsanalys, samt skriva artiklar om klimatrisker, klimatanpassning, och mänsklig säkerhet, för att nämna några exempel. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med andra projektdeltagare.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde september 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om projektet och anställningen lämnas av projektledaren, dr Lisa Dellmuth, docent i internationella relationer, lisa.dellmuth@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara skriven på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.