arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i insektsekologi

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi bedriver forskning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och bevarandebiologi. På institutionen genomför vår forskargrupp studier av kemiskt förmedlade interaktioner mellan växter, och betydelsen av de indirekt förmedlade effekterna av växt-växt-interaktioner på växter, skadeinsekter och deras naturliga fiender samt deras interaktioner. Vi genererar kunskap om hur dessa interaktioner kan tillämpas i utvecklingen av hållbara växtskyddsstrategier i framtiden.

Syftet med detta projekt är att förstå en hittills förbisedd aspekt av rovdjur – bytesinteraktioner och den ekologiska betydelsen av nyckelpigors aposematiska semiokemi. I detta projekt kommer vi att ytterligare undersöka dessa tritrofiska interaktioner med det slutliga målet att nå ytterligare förståelse av underliggande mekanismer och deras eventuella bidrag till hållbar bekämpning av bladlös i spannmål.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att spela en nyckelroll i det här projektet. Kandidaten förväntas undersöka effekterna av nyckelpigors kemiska spår på viktiga aspekter av bladlössens utveckling, utvärdera de växtresponser som induceras av semiokemikalier i nyckelpigors fotspår samt isolera och identifiera de kemiska signaler som förmedlar växt- och bladlusrespons. I fältförsök ska kandidaten undersöka potentialen av dessa top-down- och bottom-up-interaktioner för bladluskontroll.

Den utvalda kandidaten kommer att ha möjlighet att delta i små projekt som inte alltid är direkt relaterade det beskrivna forskningsprojekt, men utgör en hjälp i andras projekt i gruppen och bidrar till att generera pilotdata för framtida bidragsansökningar. Detta kan också omfatta mentorskap för grundutbildningsstudenter och doktorander, samt att hjälpa andra labbmedlemmar.

Kvalifikationer:

Vi söker en begåvad och motiverad postdoktor som har ett starkt intresse för kemisk ekologi och som aktivt bedriver en akademisk karriär. Kandidaten ska ha en doktorsexamen i doktorsexamen i kemisk ekologi, ekologi eller entomologi eller ett besläktat område vid sista ansökningsdag för tjänsten. Tjänsten är avsedd för juniorforskare och vi letar främst efter kandidater som har fått sin doktorsexamen senast för tre år sedan.

Kandidaten ska snabbt kunna förstå nya forskningsfrågor, identifiera de viktigaste frågorna och göra situationsanpassade bedömningar om hur man ska gå vidare. Den utvalda kandidaten kommer att ingå i en grupp internationella forskare med olika bakgrund så vi behöver en person som kan arbeta såväl i en grupp som oberoende. Särskilda meriter vid valet av den framgångsrika sökanden baseras huvudsakligen på vetenskapliga färdigheter och forskningserfarenheter inom ett eller flera av följande områden: kemisk ekologi, gaskromatografi, masspektrometri, insektsbeteende, växt-insekt interaktioner samt kunskap om design och utförande av fältförsök. Bevis på kunskap och erfarenhet i nyckelpigas kemiskekologi kommer att vara en betydande fördel. Mycket tonvikt i vår rekrytering kommer att läggas på personliga egenskaper och mjuka färdigheter, t.ex. hög grad av självmotivering, förmågan att arbeta noggrant, effektivt, ansvarsfullt och kongenialt i gruppsammanhang med delade faciliteter. Kandidaten måste ha utmärkta kommunikationsförmågor i talad och skriftlig engelska och bevisad färdighet i att skriva och publicera i vetenskapliga tidskrifter.

Placering:

Uppsala, Sverige

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

November 2020 eller tidigare om det är möjligt

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-10-02.

Intresserade sökande bör lämna in följande:


1) Följebrev som visar sökandens motivation och intresse för ämnet (max 2 sidor, på engelska)

2) C.V., inklusive disputationsdatum, lista över vetenskapliga publikationer (om sådana finns), och namn och kontaktinformation för tre referenser

3) Kopior av utskrifter av akademiska uppgifter, eller en länk till / kopia av doktorsavhandling

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat