arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i industriell produktion

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  9 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Industriell produktion behöver rekrytera en ny postdoktor inom ämnesområdet.

Förstärkningen behövs bl a  då institutionen nyligen inrättat ett mastersprogram i ”Production and Materials Engineering”, men också för att tillmötesgå industrins ökade efterfråga på kompetens inom aktuellt ämnesområde. Aktuell tjänst ligger centralt inom Lunds universitets strategiska forskningsområde SFO: Produktion (SPI@LU) och knyter väl an till universitetets strategiska plan.

Ämne


Industriell produktion med särskild inriktning mot skärande bearbetning och tillhörande process- och kvalitetssäkring i ett hållbart perspektiv.

Ämnesbeskrivning


Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar i stort de metoder, utrustningar och system som används för att på ett konkurrensmässigt sätt tillverka diskreta och fysiska produkter. Inom ramen för ämnet ingår även de ingående materialens beteende i olika förädlingssteg och under hela produktens livscykel inklusive dess återvinning samt metodik för att mäta, analysera och bedöma förädlingskedjan resultatmässigt ur olika produktionsrelaterade perspektiv, inte minst kvalitetsfrågor.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till minst tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterade erfarenheter från både teoretiskt och experimentellt arbete inom aktuellt ämnesområde.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenheter från industriell samverkan inom forskning och utveckling.
- Erfarenhet från olika forskningsmiljöer.
- Erfarenheter av samverkan mellan grundläggande och tillämpad forskning.
- Erfarenheter och god förmåga att samarbeta med olika organisationer och olika personalkategorier.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Kontaktperson


- Prof. Jan-Eric Ståhl, Institutionen för Maskinteknologi LTH, Lunds universitet.
- E-post: jan-eric.stahl@iprod.lth.se, tfn 046 – 222 85 95, 070-564 8595

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning