arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Industriell ekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som

Postdoktor i industriell ekonomi

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

I de aktuella anställningarna som postdoktor finns pågående projekt som relaterar till hur företags affärsmodeller relaterar till hållbarhet och hur företagens marknader därigenom påverkas och utvecklas.

Företag skapar genom sin verksamhet olika typer av nyttigheter. Denna verksamhet kan ske på ett mer eller mindre hållbart sätt. Under senare tid har det ur ett globalt perspektiv (t.ex. agenda 2030) varit ett ökat fokus på frågor som bl.a. hanterar hur människor behandlas och påverkas av produktion av varor och tjänster, även effekter på den biologiska mångfalden tas upp, inte minst kopplat till global uppvärmning. Ett sådant fokus kommer att innebära ökade krav på en hållbar omställning för många företag. Detta projekt fokuserar på hur företag och organisationer behöver utveckla sina affärsmodeller för att nå en ökad grad av hållbarhet samt hur de kan utveckla och erbjuda nya lösningar som stödjer en hållbar utveckling för olika intressenter och aktörer i globala värdekedjor. Det kan till exempel handla om en ökad spårbarhet av produkternas utveckling och användning från råmaterial till använd och uttjänt produkt. Inom ramen för detta projekt samarbetar vi bland annat med Atlas Copco och Epiroc och aktörer inom träbyggnadsindustrin. Samtidigt ser vi även möjligheter att samarbeta med andra industri- och konsumentföretag samt andra intressenter med en koppling till sådana företag och organisationer.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 oktober 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Vid denna tillsättning råder en jämn könsfördelning.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.