arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Immunologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2021-09-24.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. 

Projektbeskrivning

Projektet är kopplat till Professor Eva Sverremark-Ekströms forskargrupp och behandlar molekylära mekanismer som är viktiga för att förstå hur immunsystemet utvecklas tidigt i livet. Därtill studeras hur olika immuncellers beteende och karaktäristika påverkas av vissa mikrober som är vanligt förekommande i vår normalflora, samt hur mikroberna medierar sina effekter på immunsystemet. Studierna bedrivs in vitro och in vivo i olika modellsystem. 

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som är resultatinriktad och ambitiös för att medverka i en forskargrupp som leds av Eva Sverremark-Ekström. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning inom ett forskningsområde där vi studerar hur olika typer av mikrobiella stimuli påverkar utveckling och funktion av ett flertal av immunsystemets celltyper. En stor del av arbetet kommer att vara inriktat på arbete med extracellulära mikrovesiklar från laktobaciller och hur de interagerar med immunceller i modellsystem som är etablerade i vårt forskningslaboratorium. Du kommer att vara arbeta ihop med doktorander i forskargruppen och vara delaktig i handledning av studenter på grundutbildningsnivå. Viss undervisning kan förekomma. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen ska företrädelsevis vara avlagd inom det immunologiska forskningsområdet, eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i immunologi och mikrobiologi samt gedigen erfarenhet av arbete med primära immunceller och flödescytometriska analyser är ett krav. Erfarenhet av arbete med laktobaciller och mikrovesiklar, andra metoder som ELISA/Luminex, PCR, mikroskop och biokemiska analyser som HPLC samt tidigare handledning av studenter är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt såväl som muntligt, är ett krav då institutionen är en internationell forskningsmiljö.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Eva Sverremark-Ekström, tfn 08-16 41 78, eva.sverremark@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat