arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i hot-carrier fotovoltaik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 februari

 • Sök jobbet senast

  27 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar.

För ytterligare information var god se www.lu.se.

Vi erbjuder

Du kommer ingå i ett forskarlag inom NanoLund, ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder god karriärutveckling, en öppen och inkluderande forskningsmiljö med aktiv gemenskap bland doktorander och postdoktorer. samt tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

För ytterligare information var god se www.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Målet för projektet är att visa på potentialen av nanotrådar för omvandling av solenergi till användbar energi med hög verkningsgrad genom så kallade ”hot-carrier photovoltaics”. Ämnet omfattar epitaxiell syntes av specialdesignade nanotrådar och elektro-optisk karakterisering av dessa. Målbilden är att anställa en person med erfarenhet av epitaxi och/eller elektro-optisk karakterisering och som har intresse att vidareutveckla sina kunskaper inom dessa områden.

Ansvarig för tjänsten är Prof. Heiner Linke vid avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik. Du kommer dessutom att samarbeta med Prof. Magnus Borgström, expert i syntes av halvledande nanotrådar och nanotrådsbaserade solceller; och med Assoc. Prof. Adam Burke, expert inom nanofabrikation och elektrisk karakterisering; samtligen med Prof. Anders Mikkelsen som är expert i så kallade ”scanning-probe” tekniker.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar

- Epitaxiell syntes av specialdesignade, grupp III-V heterostrukturerade nanotrådar,
- Tillverkning av komponenter för elektro-optisk karakterisering av enstaka nanotrådar
- Karakterisering av de syntetiserade nanotrådarnas elektriska och optiska egenskaper
Metoderna omfattar MOVPE, elektronstrålelitografi, SEM, EBIC, OBIC och elektriska mätmetoder.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna vid önskemål, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare och att skapa förutsättningar för vidare meritering.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Betydande erfarenhet av antingen epitaxiell odling eller av elektrisk eller optisk karakterisering av halvledande nanostrukturer.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


Erfarenhet av arbete med

- MOVPE (metal-organic vapor deposition)
- Nanofabrikation i renrumsmiljö, särskilt elektronstrålelitografi och tillverkning av av elektriska komponenter
- Optisk och/eller elektrisk karakterisering av halvledarnanostrukturer, särskilt fotoluminescens, EBIC (electron-beam induced current), OBIC (optically induced current), eller I-V-karakterisering (ström-spänning).
- Solceller och deras karakterisering
- Modellering eller teori av elektro-optiska processer i halvledare

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

 Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopia av examensbevis för doktorsexamen, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor som ett sista steg i ansökandeprocessen.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse, men tidigast 2023-05-01 Visstidsanställning till