arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i hjärttransplantationsforskning

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid avdelningen fo¨r thoraxkirurgi so¨ker vi nu en skicklig, ambitiös och motiverad postdoktor som kommer att anställas i professor Johan Nilssons forskargrupp (AICTS - artificial intelligence in cardiothoracic sciences).

Forskargruppen driver flera stora nationella och internationella projekt vilka fokuserar pa° att öka förståelsen för utvecklingen av kronisk avstötning efter hjärttransplantation och vilka immunologiska och icke-immunologiska faktorer som har en avgörande betydelse. Gruppen använder artificiell intelligens (AI) för analys och modellering. Gruppen publicerar i ledande tidskrifter såsom JACC, Journal of Heart and Lung Transplantation and European heart journal.

Arbetsuppgifter:


Postdoktorn kommer huvudsakligen att arbeta med ett forskningsprojekt avseende hur icke-immunologiska och immunologiska faktorer inkl. genetiska variationers påverkan på utfallet efter en hjärttransplantation. Huvudansvaret är att utforma och bedriva forskning kretsande kring projektet, vilket bland annat innefattar att erhålla, analysera och hantera data. Vidare kommer postdoktorn ansvara för att skriva akademiska artiklar som kommer att skickas till internationella tidskrifter samt hjälpa till med att söka forskningsanslag till gruppen. Majoriteten av detta arbete ska ske självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i forskningsgruppen. Anställningen innefattar även mentorskap av doktorander och studenter på masternivå.

Behörighet:


Beho¨rig att ansta¨llas som postdoktor a¨r den som avlagt doktorsexamen, eller utla¨ndsk examen som bedo¨ms motsvara doktorsexamen, inom ansta¨llningens a¨mnesområde (medicin, biomedicin, bioinformatik eller datavetenskap) och som avlagts ho¨gst tre år fo¨re anso¨kningstidens utgång. Om det finns sa¨rskilda ska¨l kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder:


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Doktorsexamen (eller motsvarande) inom medicin, biomedicin, bioinformatik, eller datavetenskap avlagd för högst tre år sedan
- Förmåga att genomföra självständig och högkvalitativ forskning, dokumenterad genom avhandling och publikationer (peer-reviewed)
- Erfarenhet av datahantering och analys, inklusive statistik bearbetning
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive kunskaper i engelska
- Erfarenhet av mentorskap och/eller ledarskap

 Övriga meriter:

- Statistisk genetik och bioinformatik, med erfarenhet av att kombinera multiomics dataset inklusive array- och sekvensdata fo¨r genuttryck, DNA-metylering, metabolomics och ”in silico functional annotation”
- maskininlärning, med erfarenhet av "deep learning", gärna inom biostatistik
- erfarenhet av o¨verlevnadsanalys, interaktionsmodellering och prediktionsanalyser
- erfarenhet av att arbeta med skriftspråk tex Python, i Linux miljö

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Johan Nilsson/professor

+46 46 222 90 08


Emmy Heidenblad/HR-coordinator

+46 46 222 87 43