arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Kravprofil

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde, dvs hälsovetenskap, med inriktning omvårdnad.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att genomföra forskningsprojekt inom hälsovetenskap, med särskilt fokus inom omvårdnad. Viss undervisning kan förekomma, liksom stöd vid handledning av doktorander.

Kvalifikationer

Erfarenhet av arbete och forskning inom hälsovetenskap med inriktning omvårdnad är ett krav, liksom svensk legitimation som sjuksköterska. Det är nödvändigt med goda kunskaper i svenska och engelska. Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: uppvisa god förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning av hög kvalité. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga och forskningserfarenhet inom omvårdnad. Det är även meriterande med högskolepedagogisk erfarenhet.

Forskningsplan

Forskningsplanen ska vara skriven på engelska (med Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd, max 5 sidor plus två sidor referenser) och innehålla följande information:

Bakgrund: Sammanfatta kort aktuellt forskningsläge och anknyt till tidigare forskning inom området. Ange nyckelreferenser.
Syfte: Redogör för övergripande syfte, hypoteser och frågeställningar för forskningsprojektet.
Studiedesign, teori och metod: Beskriv projektets studiedesign, teori och metoder samt vilken typ av data som kommer att användas i projektet. Redogör för forskningsetiska överväganden.
Tidplan och genomförande: Beskriv en realistisk tidplan för projektet under de 2 år som postdoktjänsten avser och hur projektet kommer att genomföras.
Publicering och samhällsrelevans: Beskriv hur resultatet kommer att publiceras och kommuniceras och för vem/vilka du förväntar dig att resultaten är till nytta för.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser 100% av heltid. Indirekta kostnader relaterade till universitetet förväntas finansieras genom undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå alternativt forskarnivå eller genom innehavarens externa medel. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtal, ”Avtal om tidsbegränsad anställnings om postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsdatum sker enligt överenskommelse (detta ser annorlunda ut i systemet, men brukar användas enligt överenskommelse)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning