arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i hållbar samhällsförändring och industriell omvandling

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Beskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta med projektet https://www.

post-carbon.co.uk/changingplacesofwork(Arbetsplatsers strukturomvandling). Tillsammans med geografer och historiker i Sverige och England kommer du att undersöka hur den gröna omställningen (lägre koldioxidutsläpp) inom stålindustrin samverkar med arbetar- och platsbaserade identiteter i bruksorter samt hur denna samverkan påverkar möjligheterna för en rättvis omställning mot låga koldioxidutsläpp.

Du kommer att vara placerad vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet, och din formella titel kommer att vara postdoktor i historia. (Observera att detta rör tjänstens placering organisatoriskt snarare än tjänstens innehåll som har en utpräglad samhällsvetenskaplig inriktning). Många av våra medarbetare är engagerade i olika forskargrupper och du kommer att få möjligheten att knyta kontakter med dem, likväl som lärare och forskare från andra institutioner, genom tvärvetenskapliga centrumbildningar som till exempel Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). CRS bedriver mångvetenskaplig forskning om aktuella och historiska trender, likväl som framtida utmaningar, och skapar insikter om samhälleliga relationer och processer som möjliggör eller hindrar hållbar utveckling. Mer information om institutionen och anknutna centrumbildningar hittar du http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9DFB0a4241991Epp99AAC285/Antagningsordning 2020.pdf.

Vad vi erbjuder


- Möjligheten att arbeta vid en institution som främjar mångvetenskapligt lärande och samverkan.
- En forskargrupp som värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i arbetet där det är möjligt.
- Stöd att utveckla dina egna intressen, samt möjligheten att arbeta kreativt i flera discipliner för att skapa forskning med både hög vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.
- Möjligheten att tillbringa tid som gästforskare vid något av våra partneruniversitet i England (med förbehåll för slutligt godkännande).

Arbetsuppgifter

Som en del av projektet ”Changing Places of Work” kommer du som postdoktor att ansvara för planering och utförande av kvalitativ forskning med projektet. Genom dokumentanalyser och intervjuer kommer du att skapa ny kunskap om hur samtida och framtida industrier i Sverige formar både platserna och arbetarnas sociala tillhörighet där industrierna är belägna. Genom detta kommer du att hjälpa till med organiserandet av olika workshops för att bygga broar mellan praktiska förslag och kritiska perspektiv på arbetsliv, vilket kan skapa ny förståelse av hur ”åtråvärda jobb” i framtidens gröna industrier  kan komma att se ut och hur sådana jobb kan bidra till de övergripande målen om att minska socioekonomiska orättvisor och skapa välmående samhällen. Som en del i ditt arbete förväntas du resa regelbundet inom Sverige, samt ibland även utomlands.

Utöver planerande och utförande av forskningsinsatser kommer du även ha en framträdande roll i skrivandet av vetenskapliga artiklar. Du kommer att jobba med att nyttiggöra den kunskap och den kompetens som finns på universitetet i samhället. Detta uppnås bland annat genom samverkan med intressenter och spridande av projektets forskningsresultat till det omgivande samhället. Slutligen kommer du att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i både institutionens och universitetets gemensamma verksamheter, såsom forskarseminarier och workshops.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Eftersom projektet har ett tvärvetenskapligt upplägg är vi öppna för att ta emot ansökningar från sökande med avlagd doktorsexamen inom olika samhällsvetenskapliga ämnen, såsom geografi, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, regionala studier eller liknande ämnen.

Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder

Sökande bedöms utifrån vetenskapliga kvalifikationer och lämplighet för anställningen, som angivet i den sökandes CV och personliga brev.

Av särskild vikt är erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsprocesser med kvalitativa fältarbetsmetoder som intervjuer och workshopar. Lika viktig är dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och planera din tid effektivt. Av särskild vikt är även förmåga att samarbetatvärvetenskapligt.

Av stor vikt är dokumenterad kompetens i eller intresse av en eller flera av: sociala aspekter av industriella/teknologiska förändringar; feministisk samhällsteori, deltagande och kvalitativa forskningsmetoder. Förmågan att samarbeta effektivt med intressenter med en mängd olika bakgrunder från en mängd olika organisationer, är också meriterande.

Till sist är även god förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift på engelska av särskild vikt, medan goda kunskaper i Svenska eller något annat skandinaviskt språk är av stor vikt.

Villkor

Anställningen en visstidsanställning på heltid och sträcker sig över två år. Anställningen kan förlängas under särskilda omständigheter, till maximalt tre år.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till