arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i hållbar resursförvaltning

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Postdoktor i hållbar resursförvaltning

med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), avdelning Teoretisk biologi.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Du kommer arbeta med att utveckla och genomföra en studie där du ska utvärdera hur utbildning kring stadsodling på erfarenhetsbasis kan innebära förändring av attityder och beteenden relaterade till fosforhantering.

Omvandlingen från dagens ohälsosamma och skadliga livsmedelssystem till ett hållbart kräver engagemang längs hela livsmedelskedjan, från bönder till konsumenter. Städer, som centra för matkonsumtion och avfallsproduktion, bidrar till resursefterfrågan (t.ex. utvunna fosforgödselmedel) och föroreningar (t.ex. fosforinducerad övergödning av vattendrag). Trots sin kollektiva köp- och röstkraft förblir stadskonsumenter en av de mest svårfångade aktörerna att engagera sig i ett djupgående hållbarhetsarbete.
Erfarenhetsbaserat lärande har framgångsrikt förändrat förvaltningen av näringsämnen på landsbygden och uppfyllt andra utbildningsmål för medborgarna. Det har dock inte testats som ett ingrepp för att ändra livsmedelskonsumenternas preferenser och åtgärder över lag. Detta projekt kommer att testa hypotesen att utbildning, i samband med stadsodling som en erfarenhetsbaserad inlärningsmöjlighet, kan förändra deltagarnas beteenden i sina trädgårdar och deras kost- och avfallshanteringspreferenser utanför trädgården.

I denna tjänst finns en stor mängd flexibilitet när det gäller hur man utformar och genomför studien.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom hållbarhetsvetenskap, psykologi, geografi eller närliggande disciplin. Vi eftersträvar att anställa en motiverad person med god initiativförmåga och organisationsförmåga, och med förmåga att arbeta självständigt.

Du ska ha följande kvalifikationer:

 • erfarenhet av att arbeta med olika samhällsmedborgare (t.ex. medborgarforskning, intervjuer, workshoputveckling)
 • erfarenhet av att designa experiment i icke-kontrollerade miljöer
 • kunskap om teori och praktik gällande individuell beteendeförändring
 • meritlista av högkvalitativa referentgranskade publikationer
 • förmåga att arbeta i ett tvärvetenskapligt team

Du bör ha följande kvalifikationer:

 • erfarenhet av att söka finansiering och skriva ansökningar för att arbeta med icke-akademiska partners
 • dokumenterad erfarenhet av riktad populärvetenskap och visualisering för icke akademisk målgrupp
 • kunskap inom systematiskt tänkande och analyser
 • kunskap i statistik
 • kännedom om R
 • kunskap och erfarenhet av näringsämneshanteringsproblem och -lösningar (kväve och fosfor)
 • kunskap och erfarenhet kring stadsodling som en typ av naturbaserad lösning
 • förmåga att tala och skriva på svenska

Förordnandetid

Två år, med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Två år med möjlighet till förlängning. Ej specificerat