arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i globalmodellering av aerosol och moln

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-04-16.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot ökad förståelse för luftens sammansättning och dess påverkan på klimat och hälsa. Egenskaper och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar är av särskilt intresse för forskningen inom enheten.

Projektbeskrivning

Växelverkan mellan atmosfäriska aerosolpartiklar, moln och klimat är ett aktivt forskningsområde inom klimatvetenskap. Aerosolpartiklar har såväl naturliga som antropogena källor, och de påverkar bildning av molndroppar och iskristaller. Människans påverkan på partikelhalterna har därför potential att vidare påverka molnens egenskaper. Beskrivningar av dessa effekter inom klimatmodeller har dock fortfarande stor osäkerhet. Fokuserat arbete för att utveckla beskrivningar av aerosol- och molnmikrofysik inom klimatmodeller krävs för att minska osäkerheten och förbättra klimatprojektioner. 

Detta postdoktorprojekt siktar på att utveckla parametriseringar av moln- och aerosolfysik och –kemi inom den globala klimatmodellen NorESM, med särskilt fokus på 1) molnaktiveringsparametriseringar och 2) effekten av organiska ämnen och deras volatilitet på aerosolpartiklarnas storleksfördelning. Kandidaten som anställs kommer att delta i EU-projekten INTEGRATE och FORCeS.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utveckla och tillämpa numeriska metoder för att beskriva och utforska hur 1) vanliga molnmikrofysikparametriseringar påverkar aerosol-moln –växelverkan och avlägsning av luftföroreningar 2) organiska ämnens kemiska egenskaper som volatilitet och molekylärkomposition påverkar aerosolpartiklarnas storleksfördelning och klimatpåverkan inom NorESM.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av att jobba med NorESM, särskilt med aerosol- eller molnbeskrivningarna är meriterande. Tidigare erfarenhet av forskning om organiska ämnens klimatpåverkan är också en fördel.  

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilona Riipinen, tfn 073-585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat