arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Humanist, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

Vi söker en postdoktor i Genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, Utbildningsvetenskap och Samhällsvetenskap (HumUS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Genusvetenskap

Bakgrund

Örebro universitet är ett snabbt växande universitet och har en stark ställning inom forskning både internationellt och nationellt. Ämnet genusvetenskap vid Örebro universitet är inriktat mot samhällsvetenskapliga studier och utgör en dynamisk forskningsmiljö med stark internationell prägel.

I anslutning till forskningsprojektet ”DIGISCREENS – Identitet och demokrati på digitala film och TV-plattformar i Europa: Distribution, reception och representation” söker vi en postdoktor som är väl orienterad inom det genusvetenskapliga forskningsfältet och hyser ett intresse av att undersöka hur digitalisering av television påverkar människor, samhälle och demokrati i Europa.

Arbetsuppgifter

Den anställda ska arbeta med i projektet förekommande arbetsuppgifter. DIGISCEENS bygger till stor del på intervjuer och fokusgrupper som den som anställs ska genomföra tillsammans med forskningsledaren för den svenska delstudien. Utöver detta ingår det i anställningen att genomföra analyser av rörliga bilder (film och tv-serier) med fokus på hur grupptillhörigheter konstrueras samt hur demokratiska värden som jämlikhet, inkludering och solidaritet kommuniceras i materialet. Den som får tjänsten förväntas skriva och publicera resultat i internationella tidskrifter och forskarantologier, både individuellt och i samverkan med andra forskare i projektet. Samverkan med projektets partners ingår också i arbetsuppgifterna. I den svenska delen är Svenska Filminstitutet och wifti – Women in Film and Television International projektets partners.

Då anställningen är en del av ett europeiskt samarbetsprojekt kommer resor till projektkonferenser och vetenskapliga konferenser att ingå i arbetsuppgifterna.

Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan ingå i arbetet efter överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte.

Den sökande ska ha disputerat i ett ämne inom samhällsvetenskaplig, humanistisk eller konstnärlig fakultet, och avhandlingen ska vara av genusvetenskaplig relevans. Den sökande ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.

Anställningen omfattar två år på heltid. Möjlighet till viss undervisning finns och anställningen kan i så fall förlängas med motsvarande tid, dock max 6 månader. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder är dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt förmåga att informera och kommunicera forskning samt att samverka med det omgivande samhället. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.  

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Särskild vikt fästs vid kvaliteten på den sökandes tidigare forskning och forskningsinriktningens relevans för projektet.

Stor vikt fästs vid den sökandes erfarenhet och förmåga att genomföra intervjuer och/eller fokusgrupper.

Stor vikt fästs vid egenskaper som självständighet, initiativförmåga, kapacitet att hålla tidsramar och att planera sitt arbete liksom god samarbetsförmåga.

Vikt fästs vid att den sökande kan förstå talad och skriven norska. Kunskaper i franska är meriterande, men inte ett krav.

Vikt fästs vid tidigare erfarenhet av internationella samarbetsprojekt.

Information

Anställningen är 100 %, i två år. Möjlighet till viss undervisning och i motsvarande mån förlängning av tjänsten kan diskuteras. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare tillika ämnesansvarig Maria Jansson 019-30 37 64, e-post: maria.jansson@oru.se eller prefekt tillika tf. enhetschef Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post: greger.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling och projektets genomförande.
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-10-06. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, humaniora

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat