arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i genomisk prediktion och associationsgenetik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på hortikulturella grödor och jordbruksgrödor med målet att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, en hållbar miljö och en förbättrad hälsa hos människor. Inom avdelningen för växtförädling använder vi ett brett spektrum av tekniker; från fältexperiment och karakterisering av jordbrukets biologiska mångfald, till genetik, genomik, genteknik, biokemi och fysiologi.
Projektet:
Kadmium (Cd) är en tungmetall som förekommer naturligt i miljön och som lätt tas upp av växternas rötter. Hög Cd -koncentration i växter har en negativ inverkan på både växters tillväxt och människors hälsa. Huvudmålet med detta projekt, som finansieras av SLU Grogrund, är att identifiera höstvete och havregenotyper som visar minskat Cd -upptag oberoende av Cd -marknivåer och utveckla prediktionsmodeller och diagnostiska markörer som kan användas i avelsprogram samt den officiella VCU-testningen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med institutionen för växtförädling, institutionen för mark och miljö, institutionen för växtproduktionsekologi och Lantmännen AB. Arbetet kommer periodvis innebära resor mellan de medverkande organisationerna och fältförsöken.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att fenotypa höstvete och havregenotyper i fältet för agronomiska egenskaper, utföra statistiska analyser, analysera Cd-koncentration i höstvete och havrekärnor, utföra associationsstudier och utveckla en genomisk förutsägelsesmodell för genotyper med ett stabilt lågt Cd -upptag. Kandidaten kommer att hjälpa till att sprida och publicera resultaten för såväl allmänheten som vetenskaplig publik på nationell och internationell nivå och i fackgranskade tidskrifter. Dessutom kommer den framgångsrika kandidaten att bistå med att handleda BSc, MSc och doktorander.

Kvalifikationer:

 • Högskoleexamen inom ett relevant område (t.ex. Agronomi) och doktorsexamen i avel/genetik är avgörande. Behörig för att antas som postdoktor är att du har mottagit din doktorsexamen högst tre år före deadline för denna ansökan.
 • God kunskap om teoretisk och tillämpad kvantitativ genetik
 • Expertkunskaper i genomisk prediktionsmodellering är av stor vikt
 • Erfarenhet av hantering och bearbetning av stora genomiska datamängder är avgörande
 • Stark kommandorad- och kodning/programmeringskunskaper (t.ex. R, Python, Linux -system) och erfarenhet av programvara för bearbetning och analyser av stora genomiska uppsättningar
 • Kunskap och erfarenhet av fenotypning av grödor under fältförhållanden
 • Erfarenhet av laborativt arbetet
 • Erfarenhet av GWAS är meriterande
 • Förmåga att arbeta i ett team såväl som att självständigt organisera och prioritera sitt arbete
 • Utmärkt kommando i engelska i tal och skrift

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Anställnings som postdoktor (2 år)

Omfattning:

100%

Tillträde:

Januari 2022 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-04.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Lönerev

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat