arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysik

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

För att se hela annonsen var vänlig se ärende PA 2018/3425 via https://www.

lu.se/vacancies

Kvantinformationsgruppen vid avdelningen för atomfysik arbetar med kvantinformation och kvantoptik i sällsynta jordartsdopade kristaller. Koherenstiderna för optiska superpositioner i dessa material kan ligga i millisekundsområdet vilket gör dem unika bland fasta material. Tillsammans med jonfällor och supraledande kvantbitar är kvantdatorer baserade på sällsynta jordartskristaller ett av de tre kvantdatorkoncept som stöds av inom det nystartade 1000 M€ EU flaggskeppet i kvantteknologi. Forskningsgruppen koordinerar också kvantsensordelen i det ~800 Mkr WAllenberg Centre of Quantum Technology (WACQT) som startat 1/1 2018. Gruppen har varit pionjärer när det gäller schema för kvantminnen i sällsynta jordartsdopade kristaller, liksom för schema för kvantdatorer baserade på sällsynta jordartsdopade kristaller. Sällsynta jordartsdopade kristaller är idag en av de ledande kvantminnesteknikerna och vårt kvantdatorschema utgör i delar basen för det sällsynta jordartskristalldopade projekt som nu ligger inom EU:s Flaggskepp i Kvantteknologi. Tjänsten är knuten till kvantinformationsgruppen vid avdelningen för atomfysik.

Särskild ämnesbeskrivning Kvantinformationsgruppen arbetar med hårdvara för kvantinformation baserat på sällsynta jordartsdopade kristaller samt tillämpningar av långsamt ljus med ljushastigheter ner mot en hundratusendedel av ljushastigheten i vakuum.

Vi beskriver 4 olika områden som exempel på forskningsprojekt som kan vara aktuella att arbeta inom för den som erhåller tjänsten, vänligen se PA 2018/3425 via https://www.lu.se/vacancies">https://www.lu.se/vacancies

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Exakt vilka forskningsprojekt som kommer ingå i arbetet bestäms i diskussioner med den som erhåller tjänsten, Detsamma gäller mängden undervisning inom tjänsten. Tjänsteinnehavaren förväntas assistera i handledning av examensarbetare och i även i viss utsträckning vara ett stöd vid handledning av doktorander. Beroende på intresse och erfarenhet kan det också vara aktuellt med träning i att ansöka om forskningsmedel och det kommer finnas möjlighet att arbeta med projekt inom den tredje uppgiften.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av den aktuella postdoktortjänsten ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Förmåga att självständigt driva projekt samt växelverka effektivt med övriga medlemmar i forskningsgruppen
- Omfattande erfarenhet av experimentellt arbete inom laser-baserad forskning och optik
- Programmeringsvana är ett krav för teoretiskt arbete och ett plus för experimentellt arbete

Övriga meriter:


- Eventuell dokumenterad tidigare undervisningserfarenhet
- Erfarenhet av koherent ljus-materia växelverkan

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Se PA 2018/3425 via https://www.lu.se/vacancies">https://www.lu.se/vacancies

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Stefan Kröll, professor

+4646 2229626, stefan.kroll@fysik.lth.se