arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysik, forskningsinriktning teoretisk materialfysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojekt på organiska material med tillämpningar inom energiproduktion och lagring.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material för solenergitillämpningar. Forskargruppen där postdoktorn kommer att vara verksam, fokuserar på utveckling av teoretiska metoder för att undersöka nya molekylära material för solenergiomvandling, med ett brett internationellt samarbetsnätverk. Dessutom erbjuder institutionen en miljö med starka experimentella aktiviteter och projektet har tillgång till enastående högpresterande datoranläggningar via ”Swedish National Infrastructure for Computing” (SNIC).

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning om grundläggande egenskaper hos organiska material för energitillämpningar såsom solceller och batterielektroder. I mer specifika termer syftar projektet till en djupgående undersökning av relationerna mellan struktur och egenskaper beträffande laddningsgenerering, laddtransport, optiska egenskaper och joninsättnings-egenskaper. De organiska materialens stabilitet kommer också att undersökas.

Arbetet omfattar planering och genomförande av modellering på atomär skala av polymera material med en kombination av första princips-beräkningar och molekylär dynamik- och Monte Carlo-simuleringar. Nya metoder baserade på genetiska algoritmer och maskininlärningsmetoder kommer också att utvecklas och implementeras. Postdoktorn förväntas också kommunicera resultat och delta i projektmöten med andra nationella och internationella projektpartners. Deltagande i skrivande av publikationer och konferensbidrag ingår också i uppgifterna.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen i fysik, eller annat närliggande ämne med relevans för arbetet, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.  

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid dina akademiska meriter avseende följande relevanta forskningsområden:

- Dokumenterad erfarenhet inom första princip metoder för beskrivning av den elektroniska strukturen, optiska och redoxegenskaper hos molekylära system i komplexa miljöer (vätskor och lösningsmedel) som kombinerar densitetsfunktionalteori med molekylär dynamik- och Monte Carlo-simuleringar.
- Dokumenterad kunskap om de implicita lösningsmetoderna för att bedöma termodynamiken för redoxaktivitet i lösning.
- Dokumenterad erfarenhet av studier av organiska molekyler i lösning.

Stor vikt läggs vid din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter, samt internationell erfarenhet av forskning och samarbete.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, noggrannhet, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder finns att läsa i Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid, tidsbegränsad till 24 månader från startdatum. Tillträde: 1 September 2021 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:


- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som styrker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller handledare.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2021/70

Sista ansökningsdag: 2021-04-20 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning