arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i funktionshinderforskning med inriktning mot ålder

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i funktionshinderforskning som undersöker funktionsnedsättning i relation till ålder.

Anställningen avser två år (100%) och finansieras av Wallenbergstiftelserna. Sista ansökningsdag är 22-09-30.

Projektbeskrivning 
Anställningen finansieras under två år med bidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW 2019.0003) till projektet ”DISTIME: Att åldras med funktionsnedsättningar: Föreställningar och följder förr, nu och i framtiden” (2020-2025). DISTIME-projektet leds av Lotta Vikström och studerar funktionsnedsättningar och ålder i Sveriges befolkning från 1800-talet till nutid. Hur människor i dagens samhälle upplever eller uppfattar funktionsnedsättningar i relation till ålder undersöks, även hur populärkulturella föreställningar belyser detta. Projektet förenar forskare från olika discipliner som genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser enligt tre teman: (1) riskfaktorer för funktionsnedsättningar; (2) följder för hälsa och psykosocialt välmående; (3) funktionsnedsättning över tid och i framtiden. 

För mer information se hemsidan för https://www.umu.se/forskning/projekt/att-aldras-med-funktionsnedsattningar-forestallningar-och-foljder-forr-nu-och-i-framtiden-distime/

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva kvalitativ forskning som bidrar till DISTIME-projektets tema 2 och/eller tema 3 (se hemsidan ovan). Mer specifikt avser forskningens inriktning undersökningar av hur människor i Sverige idag upplever eller ser på funktionsnedsättning/funktionalitet i relation till ålder/åldrande, nu och i framtiden. Vissa forskningsadministrativa arbetsuppgifter kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska liksom god förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt, utgör krav för anställningen. 

Meriterande 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund räknas graden av vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen bedöms utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, den valda forskningsuppgiftens relevans för DISTIME-projektets tema 2 och/eller 3 samt graden av nytänkande. Vikt ska även fästas vid forskningsskicklighet som har visats genom självständig vetenskaplig produktion inklusive doktorsavhandlingen.

Det är inte ett krav men meriterande om doktorsexamen eller annan forskningserfarenhet omfattar kvalitativa studier av marginaliserade grupper i samhället. Även samverkan med det omgivande samhället, inklusive erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat, är meriterande, liksom motsvarande meritering inom forskarsamhället nationellt respektive internationellt.    

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1–2 sidor)
- CV 
- Publikationslista med bilagda kopior av de 3–5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- En kortfattad forskningsplan (3–7 sidor)
- Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-09-30.

Övriga upplysningar 
Anställningen är heltid och tidsbegränsad på 2 år enligt avtalsvillkoren för postdoktoranställning. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav. Anknytning till annan forskningsmiljö vid Umeå Universitet kan bli aktuell beroende på den utvalda kandidatens forskningsbakgrund.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Lotta Vikström, 090-786 62 66 lotta.vikstrom@umu.se eller prefekt Jonas Nilsson, 090-786 99 90 jonas.nilsson@umu.se

För mer information om institutionen för idé- och samhällsstudier se vår hemsida

http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till