arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i frielektronlaser design

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som ger forskare från Sverige och resten av världen tillgång till instrument för forskning inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknik.

Fullt utbyggt kommer laboratoriet ta emot mer än 2000 forskare årligen. Mer än 200 personer än idag anställda vid MAX IV laboratoriet.

Särskild ämnesbeskrivning

SXL (Soft X-ray Laser) projektet är ett projekt för en frielektronlaser i mjukröntgen området vid MAX IV laboratoriet vid Lunds universitet. En första designstudie är finansierad och kommer att slutföras under 2021. Finansieringen kommer från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen och flera svenska universitet. SXL kommer att placeras vid den 3 GeV linjäraccelerator som redan är i drift vid MAX IV.

Postdoktortjänsten är placerad vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. FEL modell arbetet inom SXL leds av universitetslektor Francesca Curbis och gruppens arbete med frielektronlaserstudier koordineras av professor Sverker Werin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

De första är uppgifterna att arbeta med de sista byggblocken i FEL simuleringarna för SXL projektet, relevanta för den initiala designstudien.

I ett andra steg skall den grundläggande designens parameterrymd utvecklas med mer avancerade FEL egenskaper. Detta inkluderar pulser kortare än femtosekunder, förstärkt koherens, två färger och dubbel pulser. Här är kreativitet och utforskande av speciella egenskaper från grunddesignen viktigt. Detta kan också innebära att gå längre än SXL projektet och studera liknande frågor i ett mer generellt angreppssätt, relevant för FEL-utvecklingen i stort.

Projektet kan också komma att inkludera mätningar vid den existerande acceleratorn vid MAX IV för att verifiera acceleratormodellerna, och stråltid vid frielektronlasrar redan i drift (speciellt FLASH och FERMI).

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Den utvalda kandidaten skall ha solid erfarenhet av FEL-simulering och modellering. En lämplig kandidat skall också kunna arbeta både självständig och samarbeta med övriga medlemmar i gruppen. Förmåga att diskutera och dela kunskap och resultat är avgörande för att bygga kompetensen inom projektet. Kreativitet och förmåga att diskutera och i samarbete utveckla en andra fas av SXL med avancerade egenskaper för frielektronlasern är avgörande. 

Övriga krav:


- Doktorsexamen i frielektronlaserfysik, acceleratorfysik eller motsvarande ämne.
- Erfarenhet av och god kunskap om simulering av frielektronlasrar (inklusive tidsberoende studier).
- Kunskap och förmåga att modellera och analysera acceleratorsystem.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av drift av frielektronlasrar och acceleratorer är en fördel.
- Erfarenhet från tidigare FEL-designstudier är en fördel.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning