arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-06-01.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Vi utlyser härmed en anställning som postdoktor, med arbetet uppdelat på två projekt som båda är baserade på skolundersökningar. Inledningsvis kommer postdoktorn att bedriva arbete inom uppdragsforskningsprojektet ”Skolbarns hälsovanor: Individuella och kontextuella kopplingar till psykisk (o)hälsa inom skolans miljö”, finansierat av Folkhälsomyndigheten. Därefter följer arbete inom forskningsprogrammet ”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK), finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Arbetsuppgifter

Arbetet består av forskning inom de båda projekten, med fokus på statistiska analyser av datamaterialen ”Skolbarns hälsovanor” respektive ”The Stockholm Birth Cohort Study Multigenerational Study” (SBC Multigen) och författande av vetenskapliga artiklar i samarbete med forskare inom och utanför Institutionen för folkhälsovetenskap.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, sociologi, demografi, nationalekonomi eller liknande ämne. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Du ska ha goda färdigheter av bearbetning och analys av kvantitativa data i statistiska program såsom Stata, SAS eller R.

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och produktivitet, dokumenterade kunskaper inom ämnesområdet, dokumenterade kunskaper kring och färdigheter i avancerade statistiska metoder av relevans för projekten (exempelvis flernivåanalys och strukturell ekvationsmodellering (SEM) samt flernivå-SEM), tidigare erfarenhet av arbete med skolundersökningar, samt kommunikations- och samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Bitte Modin, bitte.modin@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat