arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i filosofi med inriktning mot vetenskapsteori

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i filosofi med inriktning mot vetenskapsteori (allmänt tolkad)
med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Den som anställs förväntas bidra till den nyligen inrättade forskningsmiljön för Filosofi och tillämpad etik, särskilt till gruppens kärnverksamhet i vetenskapsteori. Vi vill här betona att vetenskapsteori här förstås i en vid mening, vilket omfattar alla specialiseringar, från abstrakta teoretiska, normativa och historiska frågor till mer tillämpade ämnen, som bland annat vetenskapens, teknologins och ingenjörskonstens vetenskapsfilosofi och etik. Den anställde förväntas, förutom att ägna sig åt sin egen forskning, hjälpa forskningsmiljöns medlemmar att få externa forskningsanslag och att utveckla lokala, nationella och internationella samarbeten. Den anställde förväntas genomföra merparten av sin forskning i Linköping. Detta inkluderar regelbundet deltagande i forskningsmiljöns aktiviteter och program (seminarier, workshops, konferenser, osv). Därtill kommande åtaganden kan gälla undervisning, kursutveckling och andra aktiviteter i samband med undervisning. Sådana uppgifter kommer dock inte att gå utöver 20% av arbetstiden. Den anställde kan förvänta sig att till fullo dra fördel av avdelningens nationella och internationella nätverk av samarbeten, som bland annat inkluderar samverkan med Program for Interdisciplinary Studies vid Institute for Advanced Study i Princeton.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Anställningen kräver en doktorsexamen eller motsvarande inom något forskningsområde som är relevant för tjänsten, t. ex. forskning i abstrakta teoretiska, normativa och historiska frågor till mer tillämpade ämnen, som bland annat vetenskapens, teknologins och ingenjörskonstens vetenskapsfilosofi och etik. Ytterligare krav för anställning är: vetenskaplig skicklighet, som ska ha visas genom den sökandes peer-reviewgranskade publikationer i tidskrifter och som inbjuden medförfattare i antologier såväl som genom framgång i sökande av forskningsmedel; den sökande ska behärska engelska flytande i tal och skrift; starka interpersonella förmågor och förmågan att planera, organisera och sprida forskning. Utöver förmåga och potential att bedriva forskning, är internationell erfarenhet och en forskningsagenda som knyter an till forskning som för närvarande sker inom avdelningen (https://liu.se/en/research/the-research-environment-philosophy-and-applied-ethics) meriterande. 

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse, men helst mellan 1 september 2021 och 1 januari 2022.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 mars 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Ansökningshandlingarna måste omfatta: a) ett fullständigt CV; b) en forskningsplan om högst 3 sidor, som tar upp den forskning som den sökande ämnar ägna sig åt under sin tid som postdok; c) exempel på skrivet arbete (helst någonting publicerat), som bäst representerar den sökandes kvalifikationer; d) kontaktinformation för två akademiskt verksamma personer som är bekanta med den sökandes kvalifikationer. En tätgrupp av sökande kommer att kallas till en onlineintervju

Lika villkor

Flertalet av våra postdok inom IKOS är män, därför ges kvinnor män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat