arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fastighetsrätt

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

För mer information, se fullständig annons under "ansök här".

Ämne


Fastighetsrätt

Ämnesbeskrivning


Den postdoktor som denna utlysning specifikt avser ska fördjupa sig inom temat ”ansvar och avtalsformer”. Följande frågor står i fokus:

- Ansvar och garantier för återanvända material
- Säkerhetsrättsliga frågor
- Gränsen mellan fast egendom och lös egendom och vad som händer i övergången från fast egendom till lös egendom och tillbaka till fast egendom
- Den ekonomiska säkerheten i samband med fastighetsförvärv

Traditionellt har fastighetsmarknaden baserats på markpriset. När marknaden också innehåller byggmaterial på fastigheten väcks många juridiska frågor. Detta arbete kommer att titta närmare på det svenska ramverket, men också titta på internationell lagstiftning. Det kommer också att sätta begreppet ”Byggnader som materialbanker” i ett svenskt sammanhang.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären.

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i fastighetsrätt, avtalsrätt och ersättningsrätt

Vikt kommer också att fästas vid:


- Erfarenhet av forskning relaterad till fastighetsrätt
- Erfarenhet av publicering i erkända forskningstidskrifter
- Visad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp
- Förmåga att samverka med olika samhällsaktörer
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med distansutbildning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökningsprocess


Ansökan ska innehålla följande:

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV)
- Fullständig publikationslista
- Kopia på doktorsexamensbevis
- Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
- Plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
- De åberopade vetenskapliga arbetena
- Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet


Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor


Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2022 enligt överenskommelse Visstidsanställning