arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i experimentell röntgenvetenskap och vattenhaltiga lösningar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-10-10.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Fysikum söker en starkt motiverad postdoktor för studier inom området för vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som röntgenstrålning. Kandidaten förväntas spela en nyckelroll i att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom att utföra avancerade experiment vid röntgenbundna och internationella anläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med stor kompetens inom röntgendiffraktionsteknik. Postdoktorn kommer att arbeta vid Fysikum, Stockholms universitet, och ingå som en del av gruppen "Structural dynamics of aqueous solutions". Gruppens forskningsaktiviteter är inriktade på grundläggande förståelse av vattnets roll i kemiska och biofysiska processer från ett statistisk fysikperspektiv.

Arbetsuppgifter

Projektet fokuserar på att studera proteiner lösningar i flytande och glasfas med hjälp av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experimenten äger rum vid de främsta röntgensynkrotronerna och frielektronlasrarna samt vid inbyggda laseruppsättningar vid Fysikum.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen i fysik, kemi eller biofysik och ska ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt kunna resa utomlands för experiment. Erfarenhet av röntgenstudier från synkrotroner, frielektronlaser eller laserfysik är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Foivos Perakis, f.perakis@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3463-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3463-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (markera artiklar som är relevanta för ansökan).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat