arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i experimentell röntgenvetenskap och vattenhaltiga lösningar

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-10-24.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och Avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Fysikum söker en starkt motiverad postdoktor för studier inom området för vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som röntgenstrålning. Kandidaten förväntas spela en nyckelroll i att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom att utföra avancerade experiment vid röntgenbundna och internationella anläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med stor kompetens inom röntgendiffraktionsteknik. Postdoktorn kommer att arbeta vid Fysikum, Stockholms universitet och ingå som en del av gruppen för röntgenvetenskap av vätskor och ytor, XSOLAS (www.xsolasgroup.fysik.su.se). Gruppens forskningsområden innefattar studier av vattenstrukturer och dynamiken av vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå samt ultrafrekventa kemiska reaktioner vid ytor och katalys.

Arbetsuppgifter

Projektet fokuserar på att studera vattenhaltiga lösningar i flytande och glasfas med hjälp av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experimenten äger rum vid de främsta röntgensynkrotronerna och frielektronlasrarna samt vid inbyggda laseruppsättningar vid Fysikum.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen i fysik, kemi eller biofysik och ska ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt kunna resa utomlands för experiment. Erfarenhet av röntgenstudier från synkrotroner, frielektronlaser eller laserfysik är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Foivos Perakis, f.perakis@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.