arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i experimentell kvantteknologi

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 augusti

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-09-20.

Projektbeskrivning

Gruppen för Kvantteknologi med fångade joner på Fysikum utlyser en postdoktortjänst till projektet med fångade Rydbergjoner. Postdoktorn förväntas jobba med experiment inom jonfällor med målet att utföra snabba kvantgrindar och kvantalgoritmer.

Fångade Rydbergjoner utgör ett nytt experimentellt system för kvantberäkningar. En Rydbergjon skapas genom att använda laserpulser för att excitera en jons yttersta elektron till ett högt liggande tillstånd [1].

Rydbergjoner är därför miljontals gånger större än joner i det elektroniska grundtillståndet och på grund av deras storlek, kan de uppvisa väldigt säregna egenskaper. Rydbergjoner kan, genom sina starka interaktioner, bli sammanvävda på tidsskalor mindre än en mikrosekund [2].

Denna metod stödjer snabba sammanvävda grindar i stora jonkristaller, dessutom möjliggör metoden byggandet av en snabb kvantdator eller kvantstimulator med fångade joner.

Projektet äger rum i gruppen för kvantteknologi med fångade joner. För mer information besök http://qtech.fysik.su.se/

[1] G. Higgins, et al., Coherent control of a single trapped Rydberg ion, Physical Review Letters 119 (22), 220501 (2017).
[2] C. Zhang, et al., Submicrosecond entangling gate between trapped ions via Rydberg interaction, Nature 580, 345 (2020).

Arbetsuppgifter

Positionen involverar forskning med fångade joner, laserexcitationer i Rydberg-tillstånd, karakterisering av kvanttillstånd och processer, numeriska simuleringar av experimentella resultat, utveckling av ett nytt, lågtemperatur jonfällesystem och handledning av studenter.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I bedömningen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas färdigheter och erfarenhet av experimentell forskning inom kvantinformation eller kvantoptik med fångade joner eller ultrakalla atomer, Rydbergs fysik och precisionslaserspektroskopi.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Assoc. Prof. Markus Hennrich, tfn 08-5537 86 14, markus.hennrich@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms Universitets webbsida www.su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersonerViktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-2910-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-2910-21 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat