arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i epidemiologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juli

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Verksamheten är organiserad i tre forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati, Stockholm. Mer information hittar du på: stressforskning.su.se.

Anställningen är placerad inom Enheten för epidemiologi och knuten till forskningsprojektet ”Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll”.

Projektbeskrivning

Runt om i världen har en åldrande befolkning identifierats som en av 2000-talets mest betydelsefulla sociala förändringar, med påverkan på de flesta sektorer av samhället. För att främja ett hälsosamt åldrande har beslutsfattarna satt på sin agenda att prioritera ett förlängt arbetsliv. För att kunna genomföra denna omstrukturering är en huvudfråga att förstå vilka arbetsplatsfaktorer som gynnar ett hållbart arbetsliv. Syftet med detta projekt är att identifiera de arbetsplatsfaktorer som bidrar till ett längre arbetsliv än den nuvarande pensionsåldern på 65 år och att lägga fram evidens kring utvecklingen av förebyggande strategier.

Arbetsuppgifter

Att producera högkvalitativ forskning och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter inom epidemiologi och folkhälsa. Vidare ska postdoktorn genomföra longitudinella statistiska analyser baserade på kohortstudien SLOSH och skriva artiklar om hur arbetsplatsfaktorer bidrar till ett längre arbetsliv än den nuvarande pensionsåldern på 65 år.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ett för projektet relevant akademiskt ämne.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång och senast vid anställningens tillträde. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid kunskaper inom relevanta forskningsområden. Särskild vikt kommer även att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning, förmåga att bearbeta longitudinella epidemiologiska data, förmåga att skriva akademiska artiklar på engelska, förmågor att arbeta självständigt på ett organiserat sätt, t.ex. noggrant och tydlig dokumentation av syntax och andra filer, utföra tilldelade arbetsuppgifter inom givna tidsramar, förmåga att samarbeta med andra och att bidra till ett gott arbetsklimat, och andra personliga egenskaper av vikt för att utföra arbetsuppgifterna, såsom flexibilitet.

Vikt fästs på administrativa färdigheter samt möjligheter att engagera sig i och dela forskningsresultat med det bredare samhället. Vikt fästs även vid god förståelse av och kommunikationsförmåga på engelska. Goda kunskaper i svenska är meriterande eftersom språket krävs för att kommunicera med beslutsfattare och allmänheten.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-10-10 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hui-Xin Wang, tfn 08-553 789 18, huixin.wang@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.