arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i epidemiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

vid Stressforskningsinstitutet, Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-02-29 (förlängd ansökningstid)

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, www.stressforskning.su.se/.

Anställningen är placerad inom enheten för Epidemiologi, www.stressforskning.su.se/forskning/epidemiologi.

Positionen finansieras av Vetenskapsrådets bidrag: “Psykosocial stress över arbetskarriären och kognitiv dysfunktion”.

Projektbeskrivning

Kognitiv dysfunktionalitet, såsom kognitiv nedsättning och demens, har allvarlig negativ påverkan på hälsa och funktion i livets senare del. Långvarig psykosocial stress misstänks vara en starkt bidragande orsak, då det kan aktivera HPA-axeln (Stressaxeln) och sänka parasympatisk aktivitet i kroppen, vilket i sin tur kan skada neuroner och förvärra kognitiva nedsättningar. Tidigare forskning har visat ett samband mellan höga nivåer av arbetsrelaterad stress och ökad risk för kognitiva nedsättningar under medelåldern och för demens i livets senare del. Alla som utsätts för höga nivåer av psykosocial stress utvecklar dock inte kognitiva funktionsstörningar. Syftet med projektet är att identifiera när under arbetslivskarriären stresseffekterna på kognitiv dysfunktion riskerar att bli kraftigast och hur lång tids exponering som medför risk.

Arbetsuppgifter

Att producera högkvalitativ forskning och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter inom epidemiologi och folkhälsa. Vidare ska postdoktorn genomföra longitudinella statistiska analyser baserade på kohortstudien SLOSH och andra databas, och skriva artiklar.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett forskningsområde som är relevant för projektet, helst relevant för både exponeringarna och utfall av projektet.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång och senast vid anställningens tillträde. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Se fullständig annons.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-02-20 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hui-Xin Wang, tfn 08-5537 8918, huixin.wang@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat