arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i energivetenskaper

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska forska inom katalyskontrollerad gas-vätska tvåfas-strömning i mikroreaktorer avsedda för frigörelse av lagrad vätgas.

Postdoktorn ska huvudsakligen bidra med kunskapsutveckling genom experimentella undersökningar samt etablerande av analytiska modeller för design av dylika mikroreaktorer.

Postdoktorn ska främst ägna sig åt forskning, men undervisning kan ingå dock högst till motsvarande 20 % av anställningstiden. Postdoktorn förväntas samverka med examensarbetare, doktorander, handledare och gästforskare samt aktivt delta i möten och seminarier. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innehåller bla:

1. Design av mikrochips och testsektioner för ytkatalytisk frigörelse av vätgas i kanaler med strömmande reaktiva vätskor.
2. Bestämning av reaktionshastighet (för frigörelse av vätgas) samt samband mellan reaktioner inom olika två-fas regimer samt relation till värme- och masstransport. Utveckling av innovativa mikrostrukturer för att förbättra reaktionshastigheten.
3. Strömningsinstabilitet i mikrostrukturerade kanaler samt metoder för att undvika instabila strömningstillstånd.
4. Baserat på genomförda experiment och analyser förväntas postdoktorn kunna publicera resultat i välrenommerade och relevanta vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet och övriga krav

För att anställas som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne eller annan motsvarande internationell examen inom anställningens ämnesområde. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år innan ansökningstidens utgång.

Övriga krav:


- Ämnesområdet för doktorsavhandlingen är inom maskinteknik (termo-fluid dynamik), kemiteknik (kemisk reaktionsteknik, transportprocesser, enhetsoperationer).
- Den sökande har god muntlig och utmärkt skriftligt förmåga i engelska.

Bedömningsgrund och övriga meriter

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Speciell uppmärksamhet tillskrivs vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. För anställning som postdoktor gäller följande bedömningskriterier:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:


- Experimentell expertis inom flerfasströmning eller mikroreaktorer.
- Förmåga att publicera i högt rankade tidskrifter.
- Erfarenhet av gas kromatografi.
- Erfarenhet av beläggning av katalytiskt material.
- Målmedvetenhet, självständighet, ambition för forskning.

Forskningen är i stor utsträckning interdisciplinär och bred kompetensprofil samt erfarenhet inom strömningsmekanik, värmeöverföring, kemiteknik och MEMS (mikro-elektro-mekaniska-system) är särskilt värdefulla.

Samarbetsförmåga, initiativrikedom och självständighet bedöms också, liksom hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar forskargruppen och kan bidraga till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor

Postdoktoranställningen är en heltidsanställning under ett och ett halvt år. Anställningstiden kan förlängas beroende av postdoktorns framsteg och tillgänglig finansiering. Anställningen följer “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lund Universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterad 4 September 2008.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan i pdf format ska laddas upp i Lunds universitets rekryteringssystem och ska innehålla följande dokument.

Ett introduktionsbrev i vilket den sökande beskriver sig själv, sitt specifika intresse  samt hur den sökande passar in på den beskrivna anställningen (max 2 sidor).
- Curriculum vitae, CV.
- Publikationslista.
- Kopia av bevis över doktorsexamen samt andra betyg eller certifikat den sökande önskar åberopa.
- Kontaktinformation till minst två referenser.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Zan Wu

+46462228604


Bengt Sundén

+46462228605


Magnus Genrup

+46462229277