arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i elektrokatalytisk generering av vätgas

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-04-01.

Projektbeskrivning

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har gett ett större anslag till ett kombinerat experimentellt och teoretiskt projekt för att utveckla material för energieffektiv konvertering av högre alkoholer från biodieselproduktion och biprodukter från träindustrin till vätgas och värdefulla kemikalier. Målet är att producera vätgas från förnybara källor för användning som energibärare och därigenom bidra till att reducera hot från global uppvärmning och bidra till ett mer hållbart energi-utnyttjande. Projektet för samman expertis inom tillämpad elektrokemi, träkemi, syntes och karakterisering av material i kombination med expertis inom teoretisk modellering och prediktion. Teoriverksamheten leds av professor Lars G.M. Pettersson inom den kombinerat experimentella och teoretiska XSoLaS gruppen (http://xsolasgroup.fysik.su.se/) inom avdelningen för kemisk fysik vid Fysikum, Stockholms universitet.

Fysikum söker för omedelbar tillsättning en postdoktor inom området teoretiska studier samt utveckling och tillämpning av modeller, som stöd och guide för det experimentella arbetet inom elektrokatalys med fokus på vätgasproduktion från glycerol och sockerbaserade syror. Den teoretiska modelleringen baseras på elektronstrukturberäkningar och avancerade skalningsrelationer för att beräkningsmässigt undersöka olika elektrodmaterial avseende effektivitet och selektivitet. Arbetet kommer att delvis utföras i samarbete med SUNCAT gruppen på Stanford.

Arbetsuppgifter

Forskning inom de områden som beskrivs ovan.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i beräkningskemi eller fysik och bakgrund i antingen modellering av elektrokemi, ytkemi, och/eller ytfysik applicerat på reaktioner på gränsytor och kondenserad fas.

Den valda kandidaten väljs baserat på dokumenterad teoretisk kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av program och teoretiska metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, det vill säga kunskap, förmågor och erfarenheter relevanta för anställningen. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lars G.M. Pettersson, lgm@fysik.su.se, eller av prefekt Sven Mannervik, mannervi@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.