arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ekosystemtjänstmodellering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Att bevara mer eller mindre naturliga miljöer i jordbrukslandskapet och minska användningen av kemiska insatsmedel har föreslagits som sätt att gynna biologisk mångfald och främja reglerande ekosystemtjänster i dessa landskap.

Sådana åtgärder kan dock ha olika effekt, exempelvis om de gynnar olika aspekter av biologisk mångfald, och nyttorna kan bero på landskapets struktur. Vi kommer att utveckla ekologiska modeller som kan förutspå hur jordbruksskötsel påverkar olika komponenter av biologisk mångfald och reglerande ekosystemtjänster, och validera dessa med befintlig data. I samarbete med ytterligare expertis kommer modellerna att knytas till ett ekologiskt-ekonomiskt ramverk för att möjliggöra utvärdering av vilken påverkan alternativ jordbrukspolicy kan ha.

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att

1) utveckla/stärka ekologiska modeller som förutspår olika aspekter av pollinatörers abundans/diversitet i jordbrukslandskap och som kan beakta bevarande av mer eller mindre naturliga miljöer och omfattningen av ekologisk odling

2) parameterisera/validera modeller för reglerande ekosystemtjänster genom att använda existerande data

3) tillsammans med experter i agentbaserad ekonomisk modellering integrera modellerna i ett ekologisk-ekonomiskt ramverk för utvärdering av alternativ jordbrukspolicy

Postdoktorn förväntas presentera resultaten vid internationella konferenser, producera vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, och spela en drivande roll i att sprida resultaten, t.ex. genom policy briefs och seminarier. Samverkan med avnämare är en del i projektet.

Kvalifikationer


Krav

- Vi söker en kandidat som är disputerad i ekologi, miljövetenskap, matematik eller dylikt, med dokumenterade färdigheter i kvantitativ ekologisk modellering
- Kandidaten ska ha demonstrerade färdigheter i vetenskaplig publicering, flytande engelska i tal och skrift och kunna arbeta både självständigt och som en del i ett lag

Meriter


- Kunskap om mekanistisk ekologisk modellering är starkt meriterande, så även agroekologisk kunskap
- Erfarenhet eller kunskap om ekologisk-ekonomisk modellering är meriterande

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Pedagogisk förmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse i två år Visstidsanställning