arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ekologi

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2022-11-30.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 40 är forskarstuderande.      

Projektbeskrivning

Anställningen är kopplad till projektet “Kostnadseffektiva metoder för att kontrollera den invasiva arten blomsterlupin Lupinus polyphyllus” vilket finasieras av Trafikverket och forskningsrådet FORMAS.

Projektets övergripande syfte är att utveckla ett kostnadseffektivt program för att kontrollera den invasiva arten blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) i Sverige. För att uppnå detta syfte kommer vi att använda två kompletterande angreppssätt. Först kommer vi att analysera i vilka geografiska områden och habitat som blomterlupin utgör ett potentiellt problem, och således var åtgärder behövs. I ett andra steg kommer vi att undersöka hur kostnadseffektiva olika åtgärder är för att reducera artens populationstillväxt på lång sikt i de områden där den utgör ett potentiellt problem.

För projektets första del är huvudmålet att identifiera de områden och miljöförhållanden där blomsterlupinen potentiellt utgör ett problem. Detta kommer att göras med hjälp av utbredningsmodeller (Species Distribution Models, SDM:s), baserade både på tillgängliga data från Artportalen och på inventeringsdata som vi samlar in inom projektet. Både standard-SDM och modeller som möjliggör modellering av både potentiell och realiserad utbredning kommer att användas. För den andra delen kommer vi att använda demografiska modeller (Integral Projection Models) för att beräkna de långsiktiga effekterna av olika metoder för att kontrollera lupiner. Modellerna kommer att baseras på demografiska data som samlas in från pågående skötselexperiment spridda över hela Sverige.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkluderar forskning inom någon eller båda modelleringsdelarna av projektet, samt att utforma, organisera och leda arbetet med att samla in fältdata för SDM-delen av projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, inom forskningsområdena modellering av arters utbredning och demografisk modellering. Erfarenhet av fältarbete och ett giltigt körkort är också viktigt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Johan Ehrlén, johan.ehrlen@su.se, och Professor Kristoffer Hylander, kristoffer.hylander@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). 
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Botaniker

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat