arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ekologi

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Odlingssystem med ökad växtgenetisk mångfald för hållbart växtskydd mot insektskadegörare
Institutionen för ekologi bedriver forskning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och bevarandebiologi. På institutionen genomför vår forskargrupp studier av kemiskt förmedlade interaktioner mellan växter, och betydelsen av växt-växt-interaktioner på växter, skadeinsekter och deras naturliga fiender. Vi genererar kunskap om hur dessa interaktioner kan tillämpas i utvecklingen av framtida hållbara växtskyddsstrategier.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en postdoktor inom det EU-finansierade forskningsprojektet EcoStack, som syftar till att utveckla innovativa odlingssystem för hållbart växtskydd genom ökad biologisk mångfald. Inom projektet kommer du undersöka interaktioner mellan växter i odlingssystem med ökad växtdiversitet och hur de påverkar skadedjur, deras naturliga fiender och mikroorganismer. En viktig del av projektet utgörs av fältförsök, där du undersöker effekterna av olika odlingssystem på insektspopulationers utveckling.  I laboratorieexperiment kommer du att undersöka hur växt-växt- och växt-mikrobinteraktioner påverkar växters fysiologi och insekters beteende, och underliggande mekanismer. Du kommer att arbeta i en grupp av seniora forskare, postdoktorer och doktorander, till största delen inom ekologi men också i samarbete med forskare inom mikrobiologi.

Kvalifikationer:

Vi söker en skicklig och motiverad postdoktor som har ett stort intresse för ekologi, och som aktivt bedriver en akademisk karriär. Kandidaten ska ha en doktorsexamen inom kemisk ekologi, ekologi, entomologi eller närbesläktade områden vid sista ansökningsdag för tjänsten. Tjänsten är avsedd för en junior forskare, och vi letar därför främst efter kandidater som erhållit sin doktorsexamen under de senaste tre åren.

Du ska ha förmåga att snabbt sätta sig in i nya forskningsfrågor, identifiera de viktigaste frågorna och göra situationsanpassade bedömningar om hur man ska gå vidare. Du kommer att ingå i en grupp internationella forskare med olika bakgrund, så vi behöver en person som kan arbeta såväl i en grupp som självständigt. Vi sätter särskilt värde på vetenskapliga färdigheter och forskningserfarenhet inom ett eller flera av följande områden: växt-växt-, växt-insekt och växt-mikrobinteraktioner, skadedjurs populationsdynamik, samt kunskap om design och utförande av fältförsök, inklusive statistisk dataanalys (till exempel metaanalysmodeller). Erfarenhet av mikrobiomanalyser är meriterande. Stor tonvikt kommer också att läggas på personliga egenskaper, t.ex. hög grad av motivering, förmåga att arbeta noggrant, effektivt, ansvarsfullt och med god förmåga till samarbete i en grupp med delade faciliteter.

Kandidaten måste ha utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift och dokumenterade färdigheter i att skriva och publicera i vetenskapliga tidskrifter. Ett giltigt körkort är ett krav och du bör vara beredd att resa till olika fältförsök.

Placering:

Uppsala, Sverige

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Mars 2021 eller tidigare om det är möjligt

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-08.

Intresserade sökande bör lämna in följande:


1) Följebrev som visar sökandens motivation och intresse för ämnet (max 2 sidor, på engelska)

2) C.V., inklusive disputationsdatum, lista över vetenskapliga publikationer (om sådana finns), och namn och kontaktinformation för tre referenser

3) Kopior av utskrifter av akademiska uppgifter, eller en länk till / kopia av doktorsavhandling

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat