arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i datorlingvistik och kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-10-07.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Institutionen har en stark forskningstradition och bedriver forskning av hög kvalitet. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano. 

Projektbeskrivning

Projektet kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker om de vokabulärer som används för att beskriva lukter har en underliggande universell semantisk struktur, eller om det finns fundamentala-och eventuellt kulturellt betingade-semantiska skillnader mellan olika språks luktvokabulärer. I detta forskningsprojekt kartläggs olika språks luktvokabulärer dels med hjälp av data-drivna maskininlärningsmetoder baserade på naturliga texter (dvs textkorpusar), och dels utifrån mer traditionella lexikal-typologiska, lingvistiska metoder baserade på elicitering från modersmålstalare.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att analysera textkorpusar med hjälp av NLP-metoder, ordrumsmodellering, maskininlärning och liknande metoder, kvantitativ analys, författande av vetenskapliga artiklar, och eventuell insamling av experimentella data.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av de för arbetet relevanta forskningsmetoderna. Detta omfattar skicklighet av pythonprogrammering, samt dokumenterad erfarenhet av arbete med textkorpusar och olika NLP-metoder, ordrumsmodellering med exempelvis Word2Vec, BERT, GPT2 och/eller andra ordrumsmodeller. Dessutom krävs erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete som lett till publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller konferensproceedings. 

Det är även meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med maskininlärnings- och andra statistiska metoder som exempelvis regressionsanalys, PCA, hierarkisk klustering, eller neurala nätverk, av att bearbeta och förbehandla textdata eller andra datatyper, av att sammanställa olika typer av data från olika källor, av olika visualiseringsmetoder av komplicerade datamängder, och av insamling av experimentella eller surveydata (exempelvis via on-line-formulär).

Den sökande bör också ha dokumenterat god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt, vara innovativ och lösningsorienterad och ha grundläggande kunskaper om lingvistik och psykologi.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Thomas Hörberg, thomas.hoerberg@psychology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat