arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Datavetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till två (2) anställningar som
Postdoktor inom Datavetenskap, vilket fördelas på AI och formell verifiering (WASP) respektive Säkerhet inom kritisk infrastruktur (RICS)
med placering vid Institutionen för datavetenskap.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Denna utlysning fördelas på följande två projekt:

 • Postdoktor i AI och formell verifiering (inom WASP)Denna tjänst innebär deltagande i ett projekt som finansieras av ett nationellt program: Wallenberg AI and Autonomous Systems Program (WASP). Kandidaten bidrar till att göra analyser på AI-komponenter med inslag av maskininlärning så att man kan avgöra om systemet beter sig enligt önskemål redan vid designstadiet och därmed kunna presentera förklaringar för beslut som byggs på insamlad data via sensorer. Sådana system är idag inte betraktade som pålitliga i en sådan grad som krävs för säkerhetskritiska tillämpningar (t.ex. automotiv, avionik). Detta projekt organiseras i samarbete med Chalmers and Singapore NanYang Technological University med avsikten att skapa symboliska abstraktioner av träningsdata samt klassificeringar som görs av djupinlärningskomponenter. Dessa abstraktioner ska sedan ligga till grund för formell verifiering av systemets pålitlighet och metamorsisk testning av resulterande system. Här sker samarbete med en redan aktiv doktorand inom labbet som arbetar med säkerhetskritiska avioniksystem.
• Postdoktor i Säkerhet inom kritisk infrastruktur (inom RICS)
Inom denna tjänst förväntas kandidaten bidra till ett nationellt projekt inom säkerhet för kritisk infrastruktur, även kallat industrial control systems (ICS), vilket utförs inom ramen för RICS - det nationella forskningscentret för resilienta information- och styrsystem, vilket koordineras av LiU och möjliggör samarbete med Chalmers och KTH samt FOI (Linköping). RICS involverar tre doktorander och utöver dessa får postdoken möjligheten att samarbeta med andra forskare inom Realtidssystem Laboratoriet vid LiU. Kandidaten förväntas bidra till att skapa scenarier i ett existerande nätverk av RTUer och SCADA system som baseras på industriprodukter (uppbyggd inom RICS-el), samt studera och ta fram metoder för att bedöma systemets säkerhet och prestanda i närvaro av attacker. Attacker förväntas konfigureras systematiskt och testköras i det emulerade nätverket RICS-el. Kandidater med stark bakgrund inom datavetenskap särskilt modellbaserad riskanalys, realtidsanomalidetektering och ”benchmark”-utveckling för emulering av dataflödet inom ICS efterlyses.

För vidare information, se länk till utlysning och ansökan

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11102&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.