arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i datavetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktoranställning på heltid inom datavetenskap med inriktning mot användarvänlig integritet och identitetshantering.

Anställningen utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Forskningen inom PrisSec fokuserar på IT-säkerhet, integritetsfrämjande teknik (PETs) och användarvänlig integritet och säkerhet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Datavetenskapens utbildning och forskning är inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Arbetsuppgifter


I rollen som postdoktor kommer du att bedriva forskning inom området användarvänlig integritet och identitetshantering i smarta miljöer, med fokus på design, utveckling och utvärdering av transparens- och kontrollfunktioner. Därtill kan du också komma att bidra till vår pågående forskning inom kvalitetskriterier och certifiering av IT-säkerhets/integritets-moocs (Massive Open Online Courses). Det kan även bli aktuellt med undervisning inom ämnet.

Du kommer att arbeta inom ramen för externt finansierade projekt, vilka inkluderar det SFF-finansierade https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/national-projects/surprise, EU H2020-projektet https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/international-projects/cybersec4europe-eu-h2020, samt https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/national-projects/truedig, som är ett samarbete mellan universitetet och näringslivet, och finansieras av KK-stiftelsen.

Behörighetskrav


Behörig för anställning som postdoktor är den som nyligen har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik (eller har motsvarande kompetens). Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Vi lägger stor vikt vid att du har forskningserfarenhet inom områden som användarvänlig integritet, identitetshantering och integritetsfrämjande teknik, inklusive utveckling av användarvänliga och innovativa användargränssnitt och verktyg för transparens, intervenabilitet och samtycke. Den sökande bör ha erfarenhet av HCI-forskningsmetoder, inklusive utveckling av användargränssnitt och prototyper, laboratoriestudier med användare, intervjuer, fokusgrupper och statistiska undersökningar. Den sökande bör också vara bekant med dataskyddsförordningen (GDPR), ha nödvändig teknisk kunskap om PETs och identitetshantering för smarta applikationer samt goda programmeringskunskaper. Kunskap om och erfarenhet av IT-säkerhets- och integritets-moocs är meriterande.

Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag,
god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga är också av vikt. Av särskilt stor vikt är internationell forskningserfarenhet, samt erfarenhet av forskningssamarbeten med näringslivet.

Villkor


Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan


Se fullständig annons på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022. Visstidsanställning