arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i datalingvistik, en eller flera

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 januari

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

Ämne

Datalingvistik

Ämnesbeskrivning

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i applicerandet av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP kommer också att ägna sig åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se clasp.gu.se.

Arbetsuppgifter

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning inom CLASPs kärnområden i samarbete med forskargruppen. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik utifrån idéer från följande forskningsområden:
 • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
 • Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
 • Teorembevisning och Bayesian Reasoning
 • Formella modeller för dialog och språklig interaktion
 • Kombinationer av logiska metoder och maskininlärning
 • Modeller som kombinerar språk och perception
Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets workshops, seminarier och konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara avlagd doktorsexamen som senast vid sista ansökningsdag. Doktorsavhandlingens ämnesområde bör vara i ett relevant område enligt ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1711/1711729_ansta--llningsordning-fo--r-la--rare-vid-go--teborgs-universitet---2019-01-01---v-2018-1161.pdf

Bedömningsgrund

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling och andra publikationer, samt hens forskningsplan. Prioritet kommer att ges till sökande vars forskningsplan och tidigare arbete stärker forskargruppen och projektet. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Den sökande skall utöver projektplan, åberopade skrifter och övriga handlingar bifoga kontaktuppgifter till två referenspersoner bekanta med sökandens forskning. Rekryteringsprocessen kan komma att omfatta intervju samt inhämtande av referenser.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-30

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat