arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i data science (språkteknologi)

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-01-31.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna inom samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla multimodala prediktionsmodeller för diagnostik samt prognos av sjukdomsprogression baserade på heterogena data i elektroniska patientjournaler. Språkteknologi gör det möjligt att utnyttja ostrukturerade data i form av klinisk text och tillsammans med strukturerade data skapa effektivare modeller. Projektet fokuserar på att utveckla maskininlärningsmodeller, primärt med djupinlärning, för tidig prediktion och utfallsprediktion. Sådana modeller underlättar tidiga interventioner och effektivare allokering av sjukvårdsresurser. Projektet fokuserar på att utforska multimodala prediktionsmodeller för två mycket angelägna infektionssjukdomar med hög påverkan: covid-19 och sepsis.

Projektet har tillgång till kliniska data från Karolinska Universitetssjukhuset som spänner över 10 år och är tillgängliga via två dataplattformar på Stockholms universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bidra till forskningsprojektet genom att utveckla multimodala maskininlärningsmodeller för diagnostik och prognos, t.ex. i form av tidig prediktion av sepsis och utfallsprediktion för covid-19. Inom ramen för anställningen ingår det att bidra till studiedesign och kohortskapande, att utveckla och utvärdera prediktionsmodeller, samt att publicera och presentera forskningsresultat. Arbetet utförs i samarbete med övriga projektmedlemmar.

Anställningen kan även komma att innefatta undervisning upp till 20 %.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Därtill kommer följande kriterier att användas vid bedömning:
 • kunskaper inom data science, språkteknologi och maskininlärning (i synnerhet djupinlärning)
 • påvisbara färdigheter inom programmering (Python eller R) samt grundläggande databaskunskaper (SQL)
 • utmärkt kommunikationsförmåga (skriftlig och muntlig) på engelska; kunskaper i svenska är meriterande men ej nödvändiga
 • förmåga till självständigt arbete och samarbete inom ett multidisciplinärt projekt
 • erfarenhet inom följande områden är också relevant och önskvärd: analys av medicinska data, multimodal learning, transfer learning, multitask learning.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren Aron Henriksson, tfn 076-6270673, aronhen@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Lediga jobb.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, IT

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat