arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Byggteknik med inr spridning av innovationer inom byggd miljö

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  29 juli

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för byggd miljö och energiteknik verkar i en tematisk miljö med fokus på energi och miljöfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och deltar i flera av universitetets kunskapsmiljöer mot grön hållbar utveckling, vatten och avancerade material.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning spridning av innovationer inom byggd miljö
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 1 år.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom affärsmodeller för renovering av bostäder avseende hushållens beteenden kopplade till energi och renovering och kapacitet för uppbyggnad av små- och medelstora företag i byggsektorn.

En stor del av bostäderna i Europa och Sverige är gamla och i behov av renovering, vilket ger möjlighet till kostnadseffektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder. Vidare behöver innovativa affärsmodeller, tex. ”One-Stop-Shop” (OSS) utvecklas och implementeras för att öka takten på energirenoveringar av bostäder.  

I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att delta i arbete med att formulera och diskutera nya projektidéer och söka projektmedel.

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området spridning av innovationer inom byggd miljö eller motsvarande. För tjänsten krävs också goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder


Meriterande i övrigt är:
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom affärsmodeller för renovering av bostäder.
 • erfarenhet av undervisning på grundnivå och/eller avancerade nivå inom ämnet.
 • goda kunskaper i svenska
arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare.

Välkommen med din ansökan senast 29 juli 2021.

För ytterligare information kontakta:


Prof. Krushna Mahapatra, krushna.mahapatra@lnu.se, +46 (0) 722435863

Prefekt (tf): Prof. Jimmy Johansson, jimmy.johansson@lnu.se, +46 (0) 470-70 80 33  

HR-partner: Weronica Wiberg, weronica.wiberg@lnu.se, +46 (0) 470-76 72 66

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0722-28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat