arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Bygg- och energisystemmodellering

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktoratet definieras under ett H2020-projekt som kallas ”Collective Intelligence for Energy Flexibility” eller COLLECTiEF.

I detta projekt kommer vi att implementera, testa och kvalificera en energihanteringsplattform baserad på Collective Intelligence (CI) för att öka energiflexibiliteten och klimatresistensen i byggnader och tätorter. Tanken är att utveckla ett driftskompatibelt och skalbart energihanteringssystem som möjliggör enkel och sömlös integration av äldre utrustning i ett samarbetsnätverk inom och mellan befintliga byggnader och urbana energisystem med reducerade installationskostnader, dataöverföring och beräkningskraft samtidigt som datasäkerhet, energiflexibilitet och klimatresistens ökar. Du kan läsa mer om projektet här: https://collectief-project.eu/

Postdoktoratet är utformat kring det andra arbetspaketet i projektet, som handlar om ”algoritmutbildning och förstärkning för kontrollstrategier för COLLECTiEF System”. Detta kommer att omfatta utveckling av kontrollstrategier, algoritmer och ramverk för hantering av efterfrågesidan och optimering av energisystem samt integration, validering och finjustering av algoritmer och ramar i simulerade miljöer. På byggnadssidan bör IoT och kontrollalgoritmer koncentrerade på de boende utvecklas för att kontrollera byggnaders energiprestanda. Algoritmerna bör utvecklas på ett skalbart sätt, vilket möjliggör systemkontroll både i byggnaden och för omgivande urbana miljöer. På energisystemets sida bör de utvecklade algoritmerna följa en sammanhängande CI -baserad logik, som gör att energisystemet kan kommunicera smidigt med byggnader och nå en optimal och oföränderlig prestanda. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med flera andra europeiska universitet, organisationer och företag.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


- Utföra forskning inom ämnesområdet.
- Utveckla CI-baserade energihanteringsalgoritmer.
- Leda relevanta uppgifter under arbetspaketet.
- Utarbeta rapporter och andra resultat.
- Kommunicera med projektpartners.
- Deltagande i internationella aktiviteter som IEA -annex.
- Skriva vetenskapliga artiklar.
- Undervisning i masterprogrammet (begränsad omfattning).
- Handledning av examensarbeten och doktorander.
- Aktivt söka extern forskningsfinansiering.
- Samarbete med industrin och det övriga samhället.
- Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Doktorsexamen i mekanisk/elektrisk/civilingenjör, datavetenskap eller andra relevanta områden.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Mycket bra programmeringskunskaper i Python.
- Bra och relevant publikationslista.
- God kunskap om energisystem och byggsimulering och optimering.
- God kunskap om datadrivna tillvägagångssätt, maskininlärning och/eller agentbaserad modellering.
- God kompetens för att leda ett projekt (kommunikation, ledning, rapportering, hålla tider osv.).

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Att ha erfarenhet av att utveckla, skriva eller leda forskningsansökningar är meriterande.
- Att ha erfarenhet av undervisning och handledning är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen/avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-01-17 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning