arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biomedicinsk optik

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicinsk teknik (IMT) är ett nationellt centrum för utbildning och forskning inom medicinsk teknik. Vårt arbete baseras på behov inom hälso- och sjukvården och sker i nära samverkan med medicinska kliniker och medicinteknisk industri.

Vi strävar efter att vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom att integrera biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård samt näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imt

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i biomedicinsk optik 
med placering vid Institutionen för medicinsk teknik

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Då vår forskargrupp inom biomedicinsk bild- och spektroskopi snabbt expanderar krävs expertis inom ett av tre specifika forskningsområden för att möta gruppens behov och tillväxt. För att stödja och så småningom utveckla nya vägar ur gruppens forskningsområden (https://liu.se/en/employee/rolsa28 ) vill vi finansiera en postdoktor med fokusområde inom antingen (1) biomimetiska fantom som kan simulera förändringar i optiska egenskaper inom olika vävnadspatologier och sjukdomsprogressioner, (2) avancerade metoder för ljustransportmodeller som är specifikt inriktade på lösningar i den spatiella frekvensdomänen och innefattar modeller för flerlagerstrukturer eller (3) design, utveckling och spridning av klinisk strukturerad belysning (SFDI) instrumentation.

Läs mer här hur vi beskriver de olika forskningsområdena för den postdoktor vi söker.

Som sökande ska du ha ett uppriktigt intresse för att utveckla bildteknik och kvantitativa optiska spektroskopimetoder samt ha fullgjort doktorsexamen, eller motsvarande, inom biomedicinsk teknik, tillämpad fysik eller relaterad disciplin. Du ska ha goda språkkunskaper i engelska både skriftligt och muntligt då vi är en internationell sammansatt forskningsgrupp med internationella samarbetspartner och alla publikationer och presentationer av forskningsresultat sker i internationella tidskrifter och konferenser. Du ska vara tydlig och ha god kommunikationsförmåga samt ha förmågan att samverka med andra speciellt i tvärvetenskapliga miljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet från forskning/arbetslivserfarenhet inom något av följande områden: optik och fotonik, medicinsk bildbehandling (optisk och icke-optisk teknik), medicinteknisk instrumentdesign och utveckling.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 juli 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Rolf Saager, Universitetslektor

+46 13 28 67 62

rolf.saager@liu.se